6 tips om ervoor te zorgen dat u klaar bent om de controle over de luchtkwaliteit in uw bedrijf terug te winnen

Uw Omgeving Begrijpen

Elk bedrijf is afhankelijk van zijn omgeving en het begrijpen van de luchtfitratiebehoeften hangt echt af van het identificeren van de problemen die voortkomen uit deze omgeving. Een feit dat onveranderd zal blijven, zelfs nadat de COVID-19 pandemie is neergestreken, is dat lucht 'reist'. Veel studies hebben bevestigd dat COVID-19 langer in de lucht lijkt te blijven dan initieel gedacht en  besmette druppels die het virus bevatten, kunnen zelfs dagen overleven op open oppervlakten. Zo bleek uit een studie gepubliceerd in de New England Journal of Medicine dat SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt, tot vier uur kan blijven zitten op koper, tot 24 uur op karton en twee tot drie dagen op plastic en roestvrij staal. Bij de bescherming van de gezondheid van mensen is het de verantwoordelijkheid van bedrijven om geen onberoerd te laten bij de voorbereiding van het herstarten van het bedrijf na deze moeilijke periode. Luchtverontreiniging kan overal vandaan komen, zelfs van buiten het bedrijfsterrein. 

BINNENLUCHT KAN TUSSEN 5 EN 50 KEER
meer vervuild zijn dan buitenlucht

Zij die in steden wonen brengen tot 90 procent van hun tijd binnenshuis door - het grootste deel van de lucht die zij inademen is "binnenlucht".

Kan luchtfiltratie helpen? Ja, luchtfiltratie is een van de manieren om de impact van potentiële risico's zoals ziekteverwekkers in de lucht, vluchtige organische stoffen (VOC's), stofverontreiniging, enz. te bestrijden. Aangezien mensen het grootste deel van de tijd binnenshuis doorbrengen en schadelijke vervuilende stoffen hun vermogen om de infecties te bestrijden in gevaar kunnen brengen, zijn luchtfiltratieoplossingen redders in scenario's waar het niveau van vervuilende stoffen hoger is dan aanbevolen.

Het is belangrijk om de potentiële risico's waarmee bedrijven te kampen krijgen te benadrukken, zoals luchtvervuiling door het verkeer buiten of dampen van fabrieken in de buurt, zelfs de gassen en geuren afkomstig van restaurants in de buurt kunnen ernstige bedreigingen vormen. Het evalueren van de buitenlucht en de kwaliteit van de binnenlucht is de eerste stap in het proces om weer controle te krijgen.

2 Luchtkwaliteitseisen Catalogeren

Er zijn wetten voor de bewaking van de luchtkwaliteit, voor de controle van de luchtverontreiniging en voor de controle van de regelgeving die de in de atmosfeer vrijkomende verontreinigende stoffen en emissies definiëren en in categorieën indelen. De regelgeving of wetten met betrekking tot de kwaliteit van de binnenlucht verschillen sterk van land tot land. Deze wetten betreffende de luchtkwaliteit zijn bedoeld om de menselijke gezondheid, de bedrijfsprocessen en het milieu te beschermen tegen de concentraties van verontreinigende stoffen in de lucht. Na COVID-19 hebben het belang en de betekenis van deze maatregelen hoge prioriteit. Regelgevende inspanningen beginnen met het categoriseren van de luchtverontreinigende stoffen, het vaststellen van de grenzen ervan om menselijke schade te voorkomen en het nemen van passende maatregelen om de risico's in kwestie te beperken. Daarom moeten alle bedrijven de stoffen die bekend staan als luchtverontreinigende stoffen of schadelijke deeltjes in de omringende lucht identificeren om het controleplan in gang te zetten. Zo heeft de Amerikaanse Clean Air Act zes belangrijke verontreinigende stoffen geïdentificeerd die moeten worden geëlimineerd.

Het gaat om deeltjesverontreiniging (vaak aangeduid als fijnstof), ozon op leefniveau (ground-level), koolmonoxide, zwaveloxiden, stikstofoxiden en lood. Deze verontreinigende stoffen kunnen de gezondheid van de mens en het milieu schaden en schade aan eigendommen veroorzaken. Deeltjesverontreiniging en ozon op leefniveau zijn de meest voorkomende bedreigingen voor de gezondheid in de wereld. Zodra het bedrijf zijn luchtkwaliteitseisen heeft gecategoriseerd, kan een passend plan worden opgesteld om de schadelijke deeltjes te verwijderen en de potentiële risico's te beperken. 

Checklists Maken

Een andere stap is het regelmatig controleren van de luchtbehandelingskast (AHU) om er zeker van te zijn dat er geen filterbypasslekkage optreedt en dat de pakkingen een goede afdichting bieden. Bij luchtlekkage uit de AHUkomen de hygiëne en de efficiëntie van de luchtfilters in het gedrang en dat heeft gevolgen voor de energieprestaties. Het is belangrijk om dit als prioriteit op te nemen in de checklist van het plan om een goede luchtkwaliteit binnenshuis te garanderen. Aangezien lucht een centrale rol kan spelen als transportmiddel voor micro-organismen, is een regelmatige microbiële monitoring in een gecontroleerde omgeving nuttig om de luchtkwaliteit te meten en kritieke situaties te identificeren volgens de NCBI. Dit protocol dient deel uit te maken van de wettelijke controles, aangezien het gebruikt wordt voor algemene monitoring van luchtverontreiniging, zoals routinebewakingsprogramma's.

De andere controle is het meten van het drukverlies dat optreedt wanneer u een filter in de luchtbehandelingskast installeert. Bij het upgraden van de luchtfilters is het belangrijk dat deze voldoen aan ISO 16890 (ASHRAE 52.2 productclassificatie) & voor HEPA-filters EN1822:2019. De keuze van het luchtfilter is afhankelijk van het risico van de toepassing en de efficiëntie die het bedrijf moet bereiken om de potentiële risico's te beperken. Voor algemene toepassingen zoals luchtbehandelingskasten (AHU's) die een algemeen publiek gebouw of kantoor bedienen, beveelt Camfil een minimum van ePM1 60% filter aan en voor hoge veiligheidstoepassingen zoals ziekenhuizen wordt een minimum van H13 aanbevolen.

ISO 16890, de nieuwe norm voor luchtfilters

Verwarring voorkomen

Bevordering van de wereldhandel

Een minimum van 50% efficiëntie

Transparantie, kwaliteit en kansen

VIJF VOORDELEN VAN DE ISO 16890-NORM

Dr. Chris Ecob over ISO 16890

Ontdek het wereldwijde belang van ISO 16890

Identificeer mogelijke besmettingsrisico's

Microben, chemicaliën, geuren, gassen, ozon, deeltjes zijn allemaal veel voorkomende risico's. Deze risico's identificeren, alsook het invoeren van de juiste oplossing is van cruciaal belang. Door de recente COVID-19 pandemie is deze stap een belangrijke laag voor de veiligheid van de gezondheid, aangezien deze verontreinigende stoffen de immuniteit kunnen aantasten en een obstakel vormen in de strijd tegen de infecties. Uw blootstelling aan ozon hangt bijvoorbeeld vooral af van waar u woont en werkt en hoeveel tijd u buiten doorbrengt. Buitenlucht bevat chemische stoffen die worden uitgestoten door industriële processen, auto-uitlaatgassen, landbouwactiviteiten, fotochemische reacties in de atmosfeer, enz. 


De binnenlucht kan de verontreinigingen komende van de buitenlucht bevatten naast de verontreinigingen die in de ruimte of het gebouw zelf worden gegenereerd, waardoor uw binnenlucht in veel gevallen erger is dan de buitenlucht. De chemicaliën die binnenshuis rondzwermen zijn afkomstig van producten die vluchtige organische stoffen (VOC's) bevatten, zoals verf, lijm, bouwmaterialen, schoonmaakmiddelen en kantoorapparatuur (zoals kopieermachines). De lucht rond gevaarlijke afvallocaties of bijvoorbeeld benzinestations kan hogere niveaus bevatten dan in andere gebieden. Mensen die werken in industrieën die chemicaliën maken of gebruiken, kunnen worden blootgesteld aan de hoogste niveaus ervan. Deeltjesvervuiling (stof, vuil, roet en rook, en kleine druppeltjes vloeistof) omvat grove deeltjes tussen 2,5 en 10 micrometer, fijne deeltjes tussen 0,1 en 2,5 micrometer; ook bekend als PM2,5, en ultrafijne deeltjes die kleiner zijn dan 0,1 micrometer.  PM1, het ultrafijnste deeltje, kan bijdragen aan dodelijke ziekten zoals hartaanvallen, longkanker, dementie, emfyseem, oedeem en andere ernstige ziekten, die leiden tot een vroegtijdige dood. Elk van ons inhaleert meer dan 25 miljoen partikels bij elke ademhaling, hoe meer verontreinigingen we innemen, hoe groter de kans op ziekte en slechte gezondheid.

Voordelen van zuivere lucht

Schonere longen
 Betere Gemoedstoestand
Lagere Medische Kosten
Verbeterde Productiviteit
Verbeterd Immuunsysteem
Langere Levensduur
Beter Slaappatroon
Verbeterde Vertering
Beter Voor Bloeddruk
 Verlaagde Allergieën- en Astmasymptomen

Typische deeltjes die in de lucht worden aangetroffen zijn onder andere:

Grove deeltjes, vaak 10 micron (μm) of groter (1µm = 1/1000ste van een millimeter). 
Voorbeelden hiervan zijn zichtbaar grof stof, zand, bladeren, haren en andere grote organische deeltjes.

PM10
- deeltjes in de lucht =/< 10µm in diameter inclusief grover fijn stof en organische deeltjes.

PM2,5 - deeltjes in de lucht =/< 2,5µm in diameter zoals pollen, sporen en andere organische deeltjes.

PM1 - deeltjes in de lucht =/< 1µm in diameter, inclusief stof, verbrandingsdeeltjes zoals dieseldampen, bacteriën en virussen.

Luchtfiltratie oplossingen zijn afhankelijk van de categorie van het risico tijdens de toepassing. Sterk verontreinigde omgevingen, zoals laboratoria, containment units en quarantainezones, hebben een veel hoger beschermingsniveau nodig in vergelijking met een omgeving met een laag risico of gecontroleerde gebieden zoals woningen of kleine bedrijfsruimtes. Voor toepassingen met een hoog risico zijn containment en luchtfiltratieapparatuur van HEPA-klasse H13 of hoger nodig, evenals het gebruik van speciale personeelsuitrusting en kleding, en een gescheiden luchttoevoer, naast andere voorzorgsmaatregelen. Overweeg het gebruik van luchtreinigers voor een snelle en eenvoudige retrofit in het geval van een ondermaats ventilatiesysteem voor verbetering van de luchtfiltratie. Het is ook een manier om de luchtkwaliteit van een reeds goed functionerend systeem snel te verbeteren wanneer er een verhoogd risico is. Voor cruciale toepassingen met een hoog risico, zoals quarantainezones en laboratoria, biedt Camfil professioneel containment apparatuur. 

Een luchtreiniger wordt echter aanbevolen voor situaties waar het risico op besmetting in de lucht hoog is. Zowel containment units als luchtreinigers kunnen niet overal worden geïnstalleerd, omdat ze specifiek zijn voor het risico en de aard van de omgeving, maar een luchtreiniger kan nooit een volledige containment unit vervangen in situaties waar deze nodig is. Aan de andere kant kunnen toepassingen met een laag risico beroep doen op EPA-filters of ePM1 80% of  zelfs een hogere categorie luchtfiltratie. Luchtreinigers of luchtzuiveraars worden vaak gebruikt in kantoren en andere commerciële gebouwen om de kwaliteit van de binnenlucht in het gebouw te helpen verbeteren. Het verminderen van deeltjesniveaus, het verwijderen van hinderlijke geuren en het verwijderen van deeltjes in de lucht, zoals virussen, zijn vaak belangrijke toepassingen van luchtreinigers.


Bekijk de onderstaande video om 5 tips te begrijpen die u kunnen helpen bij het kiezen van de juiste luchtreinigingsoplossing.

5 tips om de juiste luchtreiniger te kiezen

Eigenschappen van een geschikte luchtreiniger
  • Alle luchtreinigers moeten HEPA-filters hebben die zijn getest en gecertificeerd volgens de EN1822-fabriekstestnormen.
  • Voor het verwijderen van geuren of hinderlijke gassen (zoals formaldehyde) wordt het gebruik van een combi- moleculaire filter geadviseerd.
  • Een adequate dimensionering naar de eisen van de ruimte wordt geadviseerd. Een kleine luchtreiniger in een grote ruimte kan mogelijks niet het gewenste effect behalen.
  • Een laag geluidsniveau is belangrijk. In kantooromgevingen kunnen lawaaierige luchtreinigers een afleiding zijn. Kies voor luchtreinigers met een laag geluidsniveau.

Monitor Partikelniveaus

Het groeiende bewustzijn van PM10, PM2,5 en PM1 wordt grotendeels geassocieerd met de mogelijke schadelijke effecten die ze kunnen hebben op het menselijk lichaam. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is van mening dat deeltjes wereldwijd meer mensen treffen dan welke andere vervuilende stof dan ook. Het is belangrijk om uw luchtkwaliteit te volgen, omdat dit u in een vroeg stadium aanwijzingen en waarschuwingen kan geven en u kan helpen om potentiële risico's in uw bedrijf te beperken.

WAAROM FIJNSTOF IN DE GATEN HOUDEN?

Zwaar verstedelijkte gebieden met veel verkeer en een hoge bevolkingsdichtheid lopen het grootste risico. Degenen die in vervuilde steden wonen, lopen meer risico's door COVID-19, volgens de European Public Health Alliance (EPHA).

 

 

Luchtverversingseisen

Luchtfiltratie is een van de manieren om de impact van schadelijke pathogenen zoals COVID-19 te bestrijden. Schone lucht moet regelmatig in uw faciliteit worden gebracht om een schone werkomgeving te garanderen. Een uiterst efficiënte luchtfiltratieoplossing kan infecties in de lucht voorkomen, omdat het griepvirussen kan opvangen en uit de lucht kan verwijderen. De effectiviteit is afhankelijk van de efficiëntie van het luchtfilter, maar omdat besmettelijke druppels over het algemeen groter zijn dan 1 micrometer, is de reductie van het virus aanzienlijk groter. Het virus dat in het luchtfilter wordt opgevangen is stevig gebonden aan de vezels in het filtermedium. Als het virus eenmaal is opgevangen, blijft het in het luchtfilter en droogt het uiteindelijk uit en sterft het af (dit wordt inactief genoemd). Een andere stap is het upgraden van de luchtfilters naar een hogere filterklasse die de virusreductie ten opzichte van de filterstap zou verhogen voor extra bescherming. Voor de zorgsector - om afzondering te creëren -zijn negatieve druk kamers ideaal omdat ze schadelijke verontreinigingen in de lucht kunnen bevatten zoals virussen, bacteriën, schimmels, gisten, schimmels, pollen, gassen, VOC's (vluchtige organische stoffen), kleine deeltjes, en chemicaliën.  

Ook aanbevelingen zoals het inzetten van meer buitenlucht "verse lucht" in het AHU-systeem is zinvol voor COVID in eerste instantie, maar betekent aanzienlijk hogere energierekeningen (om de ongetemperde buitenlucht te verwarmen of te koelen, en een lagere levensduur van de filters door een hogere deeltjesbelasting). Neem contact op met een expert voor uw luchtkwaliteitseisen, klik hier  om uw lokale Camfil-kantoor te vinden.

Luchtkwaliteitsaanbevelingen voor bedrijven die een binnenomgeving onder de loep nemen

Bekijk onze webinar om meer te weten te komen over virussen en microben en hoe ze zich in de lucht gedragen. Leer over de effecten van luchtfiltratie en de voordelen van verschillende lichtfiltratietechnologieën om de aanwezigheid van microben en virussen in de lucht te verminderen.

Created maandag 29 juni 2020
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op!
Zoek contactpersoon