Wat is het sickbuildingsyndroom en waarom moet u zich er iets van aantrekken?

Hoe zit het met de binnenluchtkwaliteit in vliegtuigen? Ademen we met zijn allen wel gezonde lucht in gedurende onze vlucht?

HET SICKBUILDINGSYNDROOM BEGRIJPEN

Het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) definieert het Sickbuildingsyndroom (SBS) als: „situaties waarin gebruikers van een gebouw acute gezondheids- en comfortproblemen ervaren die verbonden lijken te zijn met de tijd die ze in een gebouw doorbrengen, maar er kan geen specifieke ziekte of oorzaak worden vastgesteld.” (1)

De oorzaak van SBS is niet altijd een volledig gebouw: de aandoening kan ook te wijten zijn aan een bepaalde plek of zelfs één kamer. Het is belangrijk om SBS te begrijpen omdat de meerderheid van de volwassenen minstens acht uur per dag binnen in een kantoor of een werkplaats doorbrengen en de meeste mensen in de VS brengen 90 procent van de tijd dat ze wakker zijn, binnen door.

OORZAKEN EN SYMPTOMEN VAN HET SYNDROOM

Hoewel SBS geen specifieke oorzaak heeft, hebben onderzoekers ontdekt dat een combinatie van factoren verantwoordelijk kan zijn voor dit syndroom. Tot deze factoren behoren:

Gebrek aan goede ventilatie - als een gebouw niet goed verlucht wordt, stroomt er onvoldoende buitenlucht door het gebouw en omdat de lucht niet verdund wordt, blijft het verontreinigingsniveau hoog.

Chemische polluenten - uitstoot van kantoorapparaten en andere producten, zoals reinigingsproducten kunnen een schadelijk klimaat creëren. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) draagt dit in aanzienlijke mate bij tot een slechte gezondheid.

Biologische polluenten - hiertoe behoren bacteriën, virussen, pollen, mijtuitwerpselen en huidschilfers van huisdieren die in de lucht circuleren. Stilstaand water of natte oppervlakken in gebouwen kunnen schimmels veroorzaken die de binnenluchtkwaliteit in gevaar brengen.

"De meest recente studies over Sickbuildingsyndroom tonen aan dat schimmels die in gebouwen groeien, in de lucht terecht kunnen komen en mycotoxinen kunnen produceren die gemakkelijk ingeademd en ingeslikt kunnen worden,” verklaart Kevin Wood, Camfil VS Vice President Sales & Marketing. „Deze mycotoxinen kunnen zich diep in de longen en de luchtwegen nestelen, wat ernstige aandoeningen kan veroorzaken.

Mycotoxinen zijn giftige stoffen die door schimmels geproduceerd worden. Wanneer ze in het lichaam worden opgenomen, kunnen ze het immuunsysteem verzwakken en de neusholten irriteren, waardoor ademhalingsaandoeningen zoals astma verergeren.

Mensen die SBS hebben, zullen vaak symptomen melden zoals:
-Hoofdpijn
-Duizeligheid
-Oog-, neus- en keelirritatie
-Droge hoest
-Huidirritatie
-Concentratieverlies
-Vermoeidheid
-Misselijkheid

En volgens het Environmental Illness Resourse, is het belangrijk te onthouden dat deze symptomen slechts aan SBS toegeschreven worden als ze zich voordoen als de persoon net het gebouw verlaten heeft. (2)

De oorzaken en symptomen van SBS begrijpen, kan niet alleen werknemers en beheerders van gebouwen helpen bij het nemen van stappen om het probleem op te lossen, maar het kan ook de nodige aandacht vestigen op goede binnenluchtkwaliteit in commerciële gebouwen.

WAT IS DE BINNENLUCHTKWALITEIT?

De meeste mensen zijn zich bewust van luchtvervuiling buitenshuis, maar veel minder mensen kunnen het volgende beantwoorden: Wat is het niveau van de binnenluchtkwaliteit thuis of op het werk? Dat komt omdat het makkelijker is om de buitenluchtkwaliteit te zien, ruiken en begrijpen dan de binnenluchtkwaliteit te evalueren.

Volgens EPA "heeft de binnenluchtkwaliteit betrekking op de luchtkwaliteit in en rond gebouwen en constructies, vooral wat gezondheid en het comfort van de gebruikers van het gebouw aangaat.” (3)

Polluenten in gebouwen kunnen ertoe leiden dat werknemers niet naar het werk kunnen komen vanwege ademhalingsaandoeningen. Dit kan op zijn beurt de productiviteit beïnvloeden en kan bedrijven miljoenen aan verloren mankracht kosten.

HET SICKBUILDINGSYNDROOM AANPAKKEN

Als er genoeg gebruikers van gebouwen SBS-symptomen vertonen, kunnen de beheerders van die gebouwen het SBS-syndroom op volgende manieren aanpakken. Eerst en vooral moet het gebouw geïnspecteerd worden om er zeker van te zijn dat er geen schimmel aanwezig is. Ten tweede moet het HVAC-systeem nagekeken worden om zeker te zijn dat de buizen schoon zijn. Indien de buizen niet zuiver zijn, moet de beheerder van het gebouw professionals inschakelen om de buizen te reinigen. Ten derde moeten alle chemische stoffen die in het gebouw zijn ondergebracht, afgesloten en in goed geventileerde ruimtes opgeslagen worden.

Een laatste aanpak houdt in dat oude luchtfilters vervangen worden door filters met een hoge efficiëntie. Deze kunnen consistent stof, schimmel, pollen en bacteriën uit de binnenlucht verwijderen. Dit is een essentiële stap in de bestrijding van SBS en het verminderen van de symptomen.

Created dinsdag 7 mei 2019
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op!
Zoek contactpersoon