Stof-, Damp- en Nevelafzuiging

Stof, rook & nevel collectors

Zowat elk productieproces creëert een soort stof, nevel of rook. Camfil APC maakt een stof-, nevel- of rookcollectors die geschikt is voor vrijwel elke toepassing.

Het besparen van energie en het verhogen van de productie-efficiëntie bij het beheersen van de binnenluchtkwaliteit is een uitdagend aspect van het fabrieksmanagement. Stof-, rook- en mistafzuigers, of ze nu worden gebruikt voor verontreinigingsbeheersing of productterugwinning, kunnen van invloed zijn op al deze gebieden. Camfil APC kan u helpen uw stofproblemen op te lossen.
Snelkoppelingen

Droge stof- en rookafscheiders zuigen uitlaatlucht van diverse industriële processen af en filteren ze. Hierbij wordt een omgekeerde pulserende persluchtstraal gebruikt om de afgescheiden deeltjes van de filterelementen te reinigen.

Natwassers worden meestal gebruikt voor industriële toepassingen waarbij stof en andere deeltjes vrijkomen die moeilijk of onmogelijk te filtreren of afzuigen zijn met droge filtratieoplossingen. Voorbeelden hiervan zijn explosieve, brandbare, kleverige of vezelachtige stoffen.

Nevelafscheiders zuigen de proceslucht van werktuigmachines af en scheiden de aërosolen van de luchtstroom voordat de gereinigde lucht wordt teruggevoerd naar de productie of de werkomgeving.

Mobiele afzuigoplossingen en statische werkpleksystemen bieden een effectieve en flexibele manier om droge stof en dampen in de lucht, direct bij de bron en op verschillende locaties, op te vangen.

Filterelementen zijn integrale onderdelen van elk afzuigsysteem dat droge stof en rook of koelvloeistofnevel verwerkt.

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op!
Zoek contactpersoon