Het virus in de lucht verslaan

Vermindering van het infectierisico voortgebracht door virussen door het bestrijden van de luchtpathogenen

Gewone verkoudheids- en griepmiddelen worden van generatie op generatie doorgegeven. Van oma's kippensoeprecept tot gember, honing in thee, er zijn genoeg huismiddeltjes in elk huishouden. Maar sommige griepvirussen zijn ernstiger, en hiervoor heeft men een sterk verdedigingsmechanisme nodig. Virussen variëren in grootte van 20-400 nanometer, wat overeenkomt met 0,02-0,4 micrometer.

 

Camfil's team over de hele wereld volgt het nieuws over de gevolgen van de uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) op de voet. De situatie verandert snel en zal zich de komende dagen en maanden waarschijnlijk verder ontwikkelen.

Moeilijke situaties vragen om gecoördineerde acties en Camfil's team zet zich in om oplossingen te vinden in deze moeilijke tijd als gevolg van de COVID-19 pandemie. Als u vragen of zorgen heeft, neem dan contact op met uw lokale Camfil kantoor. Blijf veilig! 

Mark Simmons CEO Camfil Group 

Lees mijn bericht

Camfil over het Coronavirus

Camfil heeft de kwestie van COVID-19 aangekaart door de belangrijkste bevindingen samen te vatten met betrekking tot de manier waarop het virus geacht wordt zich te verspreiden, de geschatte omvang van het virus en hoe luchtfiltratie betere manieren kan bieden om de kans op besmetting in je eigen omgeving te beperken. Lees meer door op de onderstaande knop te klikken. 

Camfil België zet dienstverlening voort 

Camfil NV/SA staat nog steeds tot uw dienst 

Ondanks de COVID-19 crisis

Camfil NV/SA volgt de evoluerende situatie rond de verspreiding van COVID-19 op de voet en blijft zich inzetten om de mogelijke impact op de supply chain en de activiteiten van ons klantenbestand te beperken.

Zoals altijd stelt Camfil NV/SA zijn klanten centraal. Het personeel van Camfil is hooggekwalificeerd, toegewijd en gepassioneerd door onze missie om mensen, processen en het milieu te beschermen door oplossingen te bieden die schone lucht combineren met energie-efficiëntie op een duurzame manier. Onze processen zijn goed geïntegreerd, conform en gestroomlijnd met de geldende normen.

Om onze diensten te kunnen voortzetten, hebben we de nodige maatregelen genomen om onze zakelijke verplichtingen na te komen en ten dienste van onze klanten te blijven staan.

Onze afdeling klantenservice & logistiek blijft tot uw dienst tijdens de gebruikelijke openingsuren.  

U bent van harte welkom om contact met ons op te nemen indien u vragen heeft, bij voorkeur via e-mail, om een zo efficiënt mogelijke opvolging te garanderen.


Blijf op de hoogte van de levertijden van Camfil België

Met betrekking tot onze verbintenis om de gevraagde producten op tijd te leveren, hebben we de volgende update die is gebaseerd op de situatie in België op 14 april 2020. U zult updates ontvangen wanneer de volgende situatie verandert:

• Afwijking in doorlooptijd voor gegroepeerd transport als gevolg van de beperkingen van het magazijn en het binnenlandse activiteiten. 
• Geen garanties op lead-time voor LTL/FTL als gevolg van verminderde capaciteit en lockdown.

Om onze activiteiten te kunnen voortzetten, ontvangen wij graag van u de bevestiging per opdracht dat de laad- en losplaats van uw bedrijfspand nog steeds operationeel is.

 

Best practices voor filteronderhoud

Op basis van een artikel van Eurovent, Europe's Industry Association for Indoor Climate (HVAC), Process Cooling, en Food Cold Chain Technologies, kunnen we u de volgende richtlijnen geven over hoe te handelen in tijden van COVID-19.

Bron: https://eurovent.me/?q=articles/covid-19-recommendations-air-filtration-and-ventilation-eme-gen-2000400

Luchtfiltratie

De keuze van de luchtfilters is afhankelijk van de toepassingsomgeving en moet zorgvuldig worden beoordeeld. Hoewel gewone luchtfilters niet ontworpen zijn om de verspreiding van virussen te voorkomen, zijn ze essentieel voor het minimaliseren van het risico, aangezien virussen de neiging hebben zich te hechten aan zwevende deeltjes en aërosolen in de lucht. Daarom zijn gewone filters met een hoge filtratie-efficiëntie (ePM1-filters) van cruciaal belang om het risico op ziekten die via de lucht worden overgedragen, te beperken. HEPA-filters (High Efficiency Particulate Air) zijn verplicht in kritische omgevingen zoals ziekenhuizen en zorginstellingen en kunnen ook worden aanbevolen voor omgevingen met een gemiddeld risico (hoge bevolkingsdichtheid) zoals luchthavens, scholen of andere openbare ruimten.

In het licht van de COVID-19-problematiek die ernstige gevolgen heeft voor ouderen en mensen met een bestaande medische aandoening, wordt ook aanbevolen om HEPA-filters te gebruiken in alle voorzieningen die zijn ontworpen om deze groepen te ondersteunen, te helpen, te huisvesten of te verzorgen. In het algemeen beveelt de industrie aan om de efficiëntie van de filters te verhogen voor de duur van de epidemie.

Andere aanbevelingen:

1. Beoordeel het type gebouwomgeving en de vereiste luchtfiltercategorie. Uitgebreide richtlijnen voor de selectie van filters vindt u in de Eurovent aanbeveling 4/23, die gratis kan worden gedownload op de website van de vereniging: www.eurovent.me.

Als richtlijn:

Hoge Risico Omgeving

Voorbeelden: Laboratoria, Ziekenhuizen, Isolatieruimtes, Quarantaineruimtes

Type filter: HEPA + Relevante containment apparatuur

Aanbeveling: Speciale zorg moet worden besteed aan het vervangen van filters. Behandel ze als biologisch gevaar! (draag beschermende maskers, pakken en handschoenen)

Filterklasse volgens EN1822:2009 ISO16890: Minimum H14

 

Medium Risico Omgeving

Voorbeelden: Andere medische voorzieningen, luchthavens, scholen, openbare ruimtes

Type filter: HEPA (aanbevolen) of EPA-filters

Aanbeveling: Speciale zorg moet worden besteed aan het vervangen van filters. Behandel ze als biologisch gevaar! (draag beschermende maskers, pakken en handschoenen)

Filterklasse volgens EN1822:2009 ISO16890: Minimum H13

 

Laag Risico Omgeving

Voorbeelden: Kleine kantoren, bedrijven, persoonlijke ruimte

Type filter: EPA (aanbevolen) of fijnstoffilter

Aanbeveling: Was de filters niet. Regelmatig vervangen.

Filterklasse volgens EN1822:2009 ISO16890: ePM1 80% of hoger.

 

2. Vervang de huidige luchtfilters als de filtercategorie onbekend is, niet overeenkomt met de eisen die in de aanbeveling worden gesteld of als de drukval in het ventilatiesysteem groter is dan de richtlijnen van de fabrikant.

3. Gebruik alleen gecertificeerde filters met bewezen efficiëntie! Certificaten uitgegeven door Eurovent Certita Certification kunnen online worden gecontroleerd via de volgende link:
https://www.eurovent-certification.com/en/search-engine#/

4. HEPA-filters (High Efficiency Particulate Air) zouden verplicht moeten zijn in alle zorggevoelige omgevingen zoals ziekenhuizen, klinieken, quarantaine-inrichtingen en ambulances, enz.

5. Snij of manipuleer de luchtfilters NIET om ze te laten passen! Gemanipuleerde filters brengen hun efficiëntie in gevaar en zijn nutteloos!

6. Was GEEN enkel type filter, vooral geen HEPA-, EPA- of ePM1-filters. Vervang ze!

Ventilatie

De uitwisseling van lucht in bezette ruimten helpt de blootstelling van mensen aan vervuilde lucht te verminderen. Daarom wordt een toename van het aantal luchtuitwisselingen aanbevolen door middel van hogere ventilatiesnelheden. De industrie beveelt aan de toevoer van verse lucht te verhogen en waar mogelijk de recirculatie te stoppen of te verminderen. 

Onderhoud

Regelmatig en zorgvuldig uitgevoerd onderhoud is essentieel voor de goede werking van de ventilatie- en luchtfiltersystemen. In het licht van COVID-19 wil Eurovent Middle East benadrukken dat beschermende maatregelen voor het onderhoudspersoneel van het grootste belang zijn.

1. Het vervangen van de filters moet gebeuren met behulp van maskers en geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)

2. De verwijdering van de filters moet correct gebeuren (verzegelde zakken), en in overeenstemming met de lokale en internationale normen.

3. HEPA-filters moeten worden behandeld als biologisch gevaarlijk afval. Voor kritieke gebieden zoals quarantainekamers en bioveiligheidslaboratoria zal het aanbieden van een veilig Bag-in-Bag-out containmentsysteem niet alleen helpen om het milieu te beschermen en tegelijkertijd een negatieve druk in de ruimte te handhaven, maar ook om te voorkomen dat onderhoudspersoneel wordt blootgesteld en geïnfecteerd.

 

Wat is een virus?

Het handhaven van een goed niveau van hygiëne en het bedekken van de mond met een masker zijn goede manieren om beschermd te blijven, maar is dit voldoende? Er zijn vaccinaties beschikbaar voor sommige virussen en voor andere niet. Degenen waarvoor geen geschikt vaccin is gevonden, zijn moeilijker te controleren en in combinatie met een hoog infectie- en sterftecijfer kunnen deze ernstig en zeer moeilijk te bestrijden zijn. De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) heeft vele malen in de geschiedenis waarschuwingen en uitbraken als gevolg van dodelijke virusbesmetting uitgeroepen en hier zijn enkele noemenswaardige voorbeelden; in februari 2003 is ongeveer 1 op de 10 getroffenen aan het Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) overleden. In 40 jaar tijd heeft het ebolavirus 25% tot 90% van de geïnfecteerden gedood. Het Coronavirus (COVID-19), dat in 2019 begon, heeft meer dan 200.000 gerapporteerde gevallen en dit aantal neemt toe. 

 

Hoe verspreid het zich?

Miljoenen virussen zweven in de lucht en landen op oppervlakken waar virussen, simpelweg door contact, gemakkelijk kunnen worden overgedragen. Lichamelijke vloeistoffen zoals speeksel of slijm kunnen als kleine druppeltjes in de lucht terechtkomen als iemand hoest of niest. Volgens wetenschappers kunnen de druppels na het hoesten en niezen tot 10 minuten in de lucht blijven hangen en kunnen virussen op een oppervlak tot vier uur overleven bij kamertemperatuur. Ook kan overdracht van virussen gebeuren via kleine deeltjes (<5 micron) gebeuren. Deze kunnen urenlang in de lucht  blijven en over lange afstanden worden getransporteerd. In sommige gevallen kan het virus zich verspreiden via 'zoönose' waarbij de gastheer die het virus draagt een dier is.

Contacteer een expert

 

Hoe belangrijk is het om bij het verminderen van het infectierisico rekening te houden met de lucht die we binnenshuis inademen?

Het handhaven van een hygiënische en sanitaire omgeving, samen met bescherming tegen de besmette personen, is van vitaal belang omdat het virus goed gedijt in besmette omstandigheden. Een gezondheidswerker citeerde tijdens de uitbraak van het ebolavirus dat "we bosbranden bestrijden met een spuitfles". Het is waar dat het hele systeem wordt aangetast en dat het bestrijden van de gevolgen in het ziekenhuis niet voldoende is. We moeten het risico op besmetting op individueel niveau verminderen.

Virussen worden meestal verspreid via micro-organismen die in de lucht terechtkomen. Binnenlucht bevat de meeste vervuilende stoffen, omdat het beperkt is en geen ruimte heeft om te ontsnappen, en de lucht wordt gerecycled waardoor de infecties worden overgedragen. Daarom is het waarschijnlijker dat u binnenshuis infecties oploopt. 

 

Versla infecties in de lucht

HEPA filters (high-efficiency deeltjes) zijn in de loop van decennia erg efficiënt geweest in een breed scala van zorginstellingen en biowetenschappelijke toepassingen, waarbij de verspreiding van deeltjes en organismen in de lucht, zoals virussen en bacteriën, onder controle wordt gehouden. 

Veel professionele technische organisaties bevelen HEPA-luchtfilters aan in ziekenhuizen, infectiebestrijdingsklinieken en andere gezondheidszorgfaciliteiten om microben en andere gevaarlijke deeltjes te elimineren. 

De efficiëntie van HEPA-filters wordt gemeten via MPPS - most penetrating particle size (meest doordringende deeltjesgrootte), hetgeen  betekent dat dit de laagste efficiëntie van het filter is. Voor kleinere of grotere deeltjes zal dit filter nog beter presteren. MPPS is meestal tussen 0,1-0,2 micrometer groot. Bacteriën en virussen zijn vaak kleiner dan dat, maar hechten zich meestal aan grotere deeltjes. Het is ook belangrijk om te begrijpen dat HEPA-filters geen levende organismen actief doden. Ze vangen ze op en houden ze vast binnen de matrix van het filter.  

 

Betere verzorging, betere hygiëne in HVAC

In HVAC-systemen kunnen high efficiency luchtfilters worden geïnstalleerd, die biologische verontreinigingen en deeltjes die door de luchtstroom worden meegevoerd, uitfilteren en zo voorkomen dat ze weer in de ruimte terechtkomen. Terwijl ongefilterde lucht door het kanaal van de HVAC-unit stroomt, vangt het luchtfilter de vervuilende stoffen in de lucht op en houdt deze vast. 

Dus, voor een extra beschermingslaag tegen ziekteverwekkers in de lucht, kunt u overwegen om geschikte HEPA-filters te monteren. 

 

Virusbescherming van Camfil

In HVAC-units zuigt het ventilatiesysteem de stofdeeltjes, chemische verontreinigingen en schadelijke virussen en bacteriën af, alsook andere giftige deeltjes. Maar ze moeten wel ergens heen geleid worden. Een deel van deze materie raakt verstrikt in de filters of kanalen en blijft daar achter. Dit is slecht en kan ernstige gezondheidsrisico's met zich meebrengen. Om verstopping te voorkomen, is het schoonmaken en onderhouden van het ventilatiesysteem ideaal.  Een schoon systeem in goed werkende en hygiënische omstandigheden zal helpen om giftige deeltjes uit de lucht te verwijderen. In geval van een uitbraak moet eerst worden gekeken of de filters oud zijn en veel vuil hebben opgevangen (organisch materiaal dat schimmelgroei kan ondersteunen). Het is aan te raden om onmiddellijk over te schakelen op verse en schone filters en tegelijkertijd te zoeken naar een mogelijkheid om de filterklasse te upgraden. Een andere goede zaak zou zijn om de status van pakkingen en andere afdichtingen te controleren om er zeker van te zijn dat eventuele bypass-lucht wordt geëlimineerd. Afhankelijk van het soort toestel en de functionaliteiten kan dit op verschillende manieren door een professional worden gedaan. De meeste kritische of hoog-risico-applicatie units gebruiken bag in & bag out techniek die wordt uitgevoerd door een expert omdat er geen contact met het filter hoeft te worden gemaakt zodat de ziekteverwekkers en schadelijke deeltjes kunnen ontsnappen. 

Camfil's oplossingen voor schone lucht helpen bij het elimineren van besmettelijke verontreinigingen in de lucht in de gezondheidszorg en de microbiologische sector.

 

Bekijk onze producten

Voor meer informatie over ons assortiment HEPA-, EPA- en ULPA-filters kunt u contact opnemen met de Camfil-luchtfilterdeskundige. 

Neem contact met ons op

Created dinsdag 25 februari 2020
keyboard_arrow_up
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op!
Zoek contactpersoon