Wat is de invloed van de luchtkwaliteit op jongeren?

Leerlingen over de hele wereld spenderen enorm veel tijd in klaslokalen, een plek waar zij veilig zouden moeten zijn en in een omgeving moeten verkeren die bevorderlijk is voor het leren.

De studenten in steden hebben misschien niet zo veel geluk. Een recent rapport van de Health and Environment Alliance bracht hoge concentraties stikstofdioxide (NO2) aan het licht, zowel binnen als buiten de klaslokalen in zeven scholen in Londen, evenals hoge niveaus van koolstofdioxide (CO2) in de klaslokalen.

De Europa-brede HEAL-studie, die een reeks scholen over het hele continent, waaronder het Verenigd Koninkrijk, bekeek, stelt vast: "Dit is opmerkelijk omdat er geen interne bronnen van NO2 in de klaslokalen zijn, wat betekent dat de NO2-verontreinigende stoffen van binnenshuis naar de klaslokalen reizen..."

"In alle klaslokalen lagen de CO2-concentraties ruim boven de 1000 ppm, variërend van 1.195 ppm tot maar liefst 2.750 ppm. Dit geeft aan dat er behoefte is aan meer ventilatie".

Het belangrijkste effect van het inademen van verhoogde NO2-niveaus is de verhoogde kans op ademhalingsproblemen. Het kan de immuniteit voor longinfecties verminderen. Dit kan problemen veroorzaken zoals piepende ademhaling, hoesten, verkoudheid, griep en bronchitis.

Wat CO2 betreft, wordt de ademhaling moeilijker en neemt het concentratieniveau af naarmate het niveau stijgt. In gesloten ruimtes kan een hoog CO2-gehalte leiden tot gezondheidsklachten zoals hoofdpijn. CO2-niveaus kunnen ook wijzen op hoge niveaus van andere schadelijke luchtverontreinigende stoffen, zoals vluchtige organische stoffen die bijdragen aan de vervuiling van de binnenlucht.

In het algemeen is giftige lucht verantwoordelijk voor meer dan 40.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar in het Verenigd Koninkrijk en heeft het een bijzonder schadelijk effect op jongere mensen; met betrekking tot hun gezondheid en het ontwikkelen van hun hersenen, maar ook hun vermogen om zich te concentreren. Een recente studie toonde aan dat zelfs een lichte toename van fijne stofdeeltjes de volgende dag leidde tot een aanzienlijke toename van het aantal studenten dat afwezig is.

Naast de blootstelling aan externe verkeersdampen zijn scholen bijzonder gevoelig voor slechte IAQ, omdat het vaak oudere gebouwen zijn die radon kunnen afgeven, een kleurloos gas dat van nature wordt geproduceerd door bodem- en asbestdampen en dat toxisch is en in verband wordt gebracht met longproblemen en kanker.

Aangezien de concentraties van sommige verontreinigende stoffen binnen een gebouw tot 50 keer hoger zijn dan buiten, is het essentieel dat scholen meer doen om hun leerlingen (en personeel) te beschermen.

Het installeren van zeer efficiënte luchtfilters kan leiden tot een groot aantal voordelen, zoals minder absenteïsme voor zowel leerlingen als personeel in scholen, minder achteruitgang van het gebouwbetere werkprestaties, betere concentratieniveaus, minder aansprakelijkheden en aanzienlijk lagere jaarlijkse energiekosten.

Het belangrijkste is dat het installeren van luchtfilters in scholen helpt om jongeren te beschermen - de belangrijke investering in onze toekomst.

Camfil luchtreinigers en luchtzuiveraars worden geleverd met de meest efficiënte HEPA-filters. Ze vormen een aanvulling op een bestaand ventilatiesysteem en zorgen voor lagere energiekosten, een efficiëntere productie en een gezondere werkomgeving met minder stof en minder schadelijke deeltjes.

Created dinsdag 17 september 2019
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op!
Zoek contactpersoon