Camfil verwelkomt ISO 16890

ISO 16890 definieert de testprocedures en een classificatiesysteem voor luchtfilters in algemene ventilatie-installaties. Deze nieuwe norm vervangt de twee bestaande plaatselijke normen; ASHRAE 52.2 in de VS en EN779:2012 in Europa, en biedt zo voor het eerst een kans op wereldwijde harmonie. Beide normen worden gebruikt in Azië en het Midden-Oosten.

Er zijn belangrijke verschillen tussen de ISO 16890 norm en de bestaande normen.

- De nieuwe testprocedures zijn in menig opzicht veeleisender dan de bestaande normen. Dit zal zorgen voor betere filterprestaties, een verbeterd binnenmilieu en een betere bescherming van de volksgezondheid.

- De nieuwe testprocedures sluiten beter aan bij de reële filterprestaties.

- Het classificatiesysteem heeft betrekking op de prestatie van filters bij drie verschillende deeltjesgroottes.

- Het is belangrijk om te weten dat de kleinste deeltjesfractie van de drie, met name PM1, staat voor de uiterst kleine deeltjes die het meest schadelijk zijn voor de volksgezondheid.

Als wereldleider van de luchtfiltersector staat Camfil volledig achter de introductie van de nieuwe norm. Het is duidelijk dat de implementatie van ISO16890 echte voordelen zal opleveren voor bestekschrijvers, afnemers en gebruikers van luchtfilters. Voor verder advies over de voordelen van de nieuwe norm en de juiste filterkeuze volgens de nieuwe norm kan u uw plaatselijk Camfil kantoor contacteren.

Created dinsdag 7 mei 2019
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op!
Zoek contactpersoon