$name

Created 28 February 2022

Camfil worked with a school in the UK to improve indoor air quality during important test weeks. The school had access to Camfil's air purifier for its gyms, where the exams were held.

Sisäilmahaittoja torjumalla ennaltaehkäistään terveysongelmia, vähennetään sairauspoissaoloja ja hillitään korjausrakentamisen kustannuksia. Koulut ovat merkittäviä julkisia investointeja. Niiden elinkaaren pituuteen voidaan vaikuttaa ilmanvaihdolla. Laadukas ja tarpeisiin räätälöity ilmanvaihto palvelee myös viihtyvyyttä, parantaa oppimistuloksia ja torjuu virusepidemioita.  
 
Hyvä ilmanlaatu on olennainen osa laadukasta työskentely-ympäristöä. Huono ilmanlaatu taas on pahimmillaan vakava terveysriski. Sisäilmaongelmat heikentävät toimintaedellytyksiä: huonossa ilmassa työskentely heikentää työnlaatua. Sisäilmaongelmista seuraa sairauslomia ja pitkäaikaisia sairauksia sekä niiden pahenemista. Kunnissa korjaus- ja rakennusvelka kasvaa helposti kohtuuttoman suureksi, kun rakennuksia asetetaan käyttökieltoon ja remontoidaan.  
 

Koulun sisäilma voi sairastuttaa lapsen – jopa loppuelämäksi  

 Koulujen sisäilma voi parhaimmillaan edistää ja pahimmillaan pahentaa lasten terveydentilaa koko loppuelämän ajaksi. Huono sisäilma voi pahentaa flunssakierteitä, mutta myös puhkaista esimerkiksi astman. Sisäilmalla on yhteyksiä jopa oppimistuloksiin. Lisäksi hyvä sisäilma vähentää sekä oppilaiden että opettajien sairauspoissaoloja.  

Koulut muodostavat valtavan osan kuntien investoinneista ja ylläpitokuluista. Kunnissa kannattaakin pitää huoli siitä, etteivät sisäilmaongelmat lisää investointitaakkaa holtittomasti. Koululaisten terveyden priorisointi on arvovalinta, jonka edistämisestä voidaan huolehtia kustannus- ja energiatehokkaasti. Ratkaisut palvelevat parhaimmillaan useaa eri toimijaa.  
 
Camfil understands the importance of better working conditions for both pupils and teachers in schools. Clean air is critical, especially during test weeks. We are working closely with high school staff to get feedback in the coming months.

Koneellisella ilmanvaihdolla ja HEPA-ilmanpuhdistimilla voidaan torjua koronaa  

 
Koronapandemian yhteydessä on kiinnostuttu siitä, voiko tehokkaalla ilmanvaihdolla torjua myös koronaa. Koneellisen ilmanvaihdon osuutta koronan torjunnassa on tutkittu muun muassa frankfurtilaisessa Goethen yliopistossa. Tutkimuksissa on todettu, että riittävällä ilmanvaihdolla voidaan pienentää riskiä sairastua koronaan tiloissa, jotka vastaavat luokkaolosuhteita. 

Aihe on erittäin oleellinen, sillä koronan leviäminen on vaikeuttanut oppilaitosten toimintaa ja aiheuttaa oppilaille ja henkilökunnalle pitkiäkin poissaoloja. Tutkimusten mukaan HEPA-suodattimelliset kiertoilmajärjestelmät poistavat ilmasta pienhiukkasia, joihin viruksetkin kuuluvat. Usein ei kuitenkaan ole mahdollista varustaa olemassa olevaa järjestelmää HEPA-suodattimilla, koska järjestelmän teho ei ole riittävä. Myös sähköenergian kulutus voi nousta tasolle, joka ei ole kestävän kehityksen mukainen.

Mikäli olemassa oleva järjestelmä ei mahdollista riittävää ilmanvaihtoa, niin silloin nopein, helpoin ja edullisin tapa on hankkia tilaan HEPA-suodattimilla varustettuja ilmanpuhdistimia, jotka suodattavat pienhiukkaset, homeen, virukset ja bakteerit sekä useimmissa tapauksissa myös kaasumaiset epäpuhtaudet, kuten VOC:t ja otsonin.

Myös THL ja WHO suosittelevat HEPA- tai ULPA-suodattamilla varustettujen ilmanpuhdistimien sijoittamista tiloihin, joissa ilmanvaihto on riittämätön. 

CITY M -ilmanpuhdistimen etuja ovat suodatusteho, siirreltävyys ja alhainen äänitaso


Tehokkaat ilmanpuhdistimet edistävät sisätilojen terveysturvallisuutta. Lisäksi ne vähentävät kunnille koituvia kustannuksia. Maailmanlaajuisesti kyseessä on mittava ilmiö: laadukkaammalla sisäilmalla pelastetaan henkiä, ennaltaehkäistään vakavia terveysongelmia ja parannetaan elämänlaatua.  
 
Camfil CITY M -ilmanpuhdistimessa on standardin EN 1822:2019 mukaiset HEPA-suodattimet ja lisäksi aktiivihiilisuodattimet, joten se poistaa sekä pienhiukkaset että kaasumaiset epäpuhtaudet ilmasta. Se parantaa kiinteistön energiatehokkuutta ja vähentää siivouksen tarvetta. CITY M -ilmanpuhdistin vähentää myös rakennuksiin ihmisistä tulevaa kemikaalikuormaa ja poistaa hajuja. Siten se helpottaa myös allergikkojen ja astmaatikkojen oleskelua tiloissa.  

CITY M -ilmanpuhdistimen etu on sen helppo siirreltävyys, mikäli tilan käyttötarkoitus muuttuu. Tärkeää on, että ilmanpuhdistin pystytään sijoittamaan tilaan optimaalisesti. Huoltokustannukset ovat varsin maltilliset, sillä suodatinten vaihtoa lukuun ottamatta huoltoa ei juuri tarvita. Lisäksi puhdistin on erittäin miellyttävä: se on hiljainen ja huomaamaton. Laitteen pohjoismainen design takaa sen, että se lisää suomalaisen luokkahuoneen estetiikkaa. 

Miten voi varmistaa, että HEPA-suodatin on sellainen kuin sen tulee olla

Markkinoilla ja erityisesti ilmanpuhdistimien yhteydessä on tarjolla myös sellaisia HEPA-suodattimiksi nimettyjä suodattimia, jotka eivät välttämättä täytä vaadittuja suodatuskriteereitä. Ainoa keino varmistaa, että HEPA-suodatin on sitä mitä luvataan, on vaatia siltä standardin EN 1822:2019 mukaisuus. Standardissa edellytetään että jokainen suodatin on yksilötestattu vuotojen varalta jo tehtaalla. Jokaiselle suodattimelle annetaan oma sarjanumero ja vuototestaus kohdistettuna sille sarjanumerolle tulee osoittaa dokumentoinnilla. Näin voidaan osoittaa käyttäjälle, että juuri hänen käyttöönsä tuleva HEPA-suodatin poistaa ilmasta pienimmätkin hiukkaset, myös virukset ja bakteerit.