Simon Birkett, Oprichter en Directeur van Clean Air in Londen

Luchtvervuiling raakt iedereen. Het is belangrijk om te denken in termen van 'één atmosfeer'. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat luchtvervuiling het grootste gezondheidsrisico is. De organisatie zegt dat er elk jaar 3,7 miljoen doden vallen door luchtvervuiling in de open lucht en 4,3 miljoen door luchtvervuiling binnenshuis. De zeer fijne deeltjes, zoals PM1, dringen diep in de longen en kunnen het cardiovasculaire systeem ontsteken en de hersenen en andere vitale organen bereiken. Het is belangrijk om mensen te adviseren over de gevaren van luchtvervuiling en in het bijzonder PM1. Bekijk het interview met Simon Birkett, Oprichter en Directeur van Clean Air in Londen.

Interview met Simon Birkett

Leer over PM1 en Clean Air in Londen met Simon Birkett, Oprichter.

Created dinsdag 7 mei 2019
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op!
Zoek contactpersoon