Ontdek waarom besparen op de Total Cost of Ownership (TCO) de belangrijkste pijler is voor duurzame ontwikkeling 

Sterke R&D resulteert in geavanceerde innovaties - Camfil's team is gericht op het ontwikkelen en ontwerpen van de producten die robuust, betrouwbaar en evolutionair zijn. Naast energiebesparing en verminderde CO2-uitstoot is Camfil's kernvisie voor alle productontwikkelings- en innovatieactiviteiten het creëren van bewustzijn over de ecologische voetafdruk. Vanuit het perspectief van de klant zijn de tweeledige waardetoevoegingen die voortvloeien uit duurzame productontwikkeling de volgende: 

1. de laagste Total Cost of Ownership (TCO) en  
2. de betrouwbare levering van schone lucht 

Wat is Total Cost of Ownership (TCO)? 

Overheen de levensduur van een luchtfilter worden de kosten als volgt verdeeld: 
- 70% is gerelateerd aan het energieverbruik, 
- 15% van de aankoopkosten, 
- 13% is de vervangingskosten van het filter en 2% als arbeids- en verwijderingskosten

Daarom is er een sterke focus op het minimaliseren van het energieverbruik, alsook op het vergemakkelijken van de inspanningen om de producten van Camfil te recyclen of te hergebruiken. 

Camfil's geavanceerde aanpak bij het ontwikkelen van nieuwe producten of verbeteringen worden gedefinieerd door twee perspectieven: het klantperspectief en het productlevenscyclusperspectief. 

Het levenscyclusperspectief is vooral nuttig bij het identificeren van het potentieel om de ecologische voetafdruk van het product te verminderen. Vroeg in de ontwikkelingsfase van het product evalueert Camfil's team doorgaans de keuze van de grondstoffen, de productiemiddelen en de effecten van transport en logistiek. In de productiefase worden de interne processen geëvalueerd op het gebied van energieverbruik, grondstoffen, ergonomie & werkomgeving, interne afvalverwerking en recycling. Verderop in de productieketen wordt gekeken naar de transportafstanden, de optimale locatie voor de productie, de volume- en gewichtsefficiëntie van de verpakkingen en de wijze van transport naar de klanten en de lokale magazijnen.  

In de gebruiksfase gaat de meeste aandacht uit naar het minimaliseren van het totale energieverbruik en het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van het onderhoudspersoneel dat vaak met de gebruikte vervuilde luchtfilters omgaat. Aan het einde van de levensduur van de filters ligt de nadruk op het minimaliseren van het algemene afval, waarbij er - waar mogelijk - voor wordt gezorgd dat het afval gemakkelijk kan worden gescheiden in recycleerbare of herbruikbare fracties. Om ervoor te zorgen dat Camfil de milieukeuzes optimaliseert en een holistische kijk op duurzaamheid behoudt tijdens de productontwikkeling, worden state-of-the-art life cycle analysis (LCA) simulatietools gebruikt. Deze tools stellen het team in staat om de gehele levenscyclus van een product te modelleren, van begin tot einde, met inbegrip van alle levenscyclusfasen en componenten van het product. De modelleringstools vertalen de milieu-impact van bepaalde keuzes naar een gemeenschappelijke eenheid, CO2-equivalenten. Dit is zeer effectief in het beoordelen van de impact van bijvoorbeeld een bepaalde keuze van nieuwe filtermedia op de totale ecologische voetafdruk van het product. 

Camfil's gebruik van moderne LCA-modelleringssoftware maakt nu een snellere, nauwkeurigere en volledige modellering van de milieu-impact van onze ontwikkelingskeuzes in alle toepassingen mogelijk. 

Standaarden Taskforce

Camfil maakt actief deel uit van de standaarden taskforce om ervoor te zorgen dat er een goed evenwicht wordt bereikt tussen filtratie-efficiëntie en energie-efficiëntie in algemene ventilatiesystemen. Industriestandaarden en overheidsvoorschriften behouden dit evenwicht en dragen bij aan de ontwikkeling van innovatieve oplossingen die tegelijkertijd deze beide aspecten versterken om de gezondheid van de mensen te beschermen en energie te besparen. 

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op!
Zoek contactpersoon