Camfil's CEO praat over duurzaamheid 2021

Camfil's CEO praat over duurzaamheid 2021

Created dinsdag 3 mei 2022

MARK SIMMONS, PRESIDENT EN CEO VAN CAMFIL

Al meer dan een halve eeuw - duurzaamheid is niet alleen iets wat we doen, het is wie we zijn.

WAT ZIJN UW GEDACHTEN OVER 2021?

We leven in uitdagende tijden. De wereldwijde pandemie van de afgelopen twee jaar heeft de wereld op vele niveaus zwaar getroffen. Onze topprioriteit was en is natuurlijk de bescherming van onze werknemers, klanten en leveranciers. Hun gezondheid en welzijn helpen beschermen, is het enige juiste en duurzame dat we kunnen doen We zitten ook in een klimaatcrisis. Camfil, en andere commerciële bedrijven, hebben een grote verantwoordelijkheid om al het mogelijke te doen voor het creëren van een duurzamere planeet. We wachten niet tot iemand anders voorgaat en het juiste doet. Wij lopen graag zelf voorop als het gaat om duurzaamheid in onze industrie.

ENIG WERK IN DE VOORUITZICHT DAT U GRAAG WILT NOEMEN?

Wij doen heel interessant werk op het gebied van duurzaamheid via levenscyclusanalyses (LCA's) en milieuproductverklaringen (EPD's). Dankzij de EPD-norm kunnen wij de milieuprestaties van onze producten gedurende hun levenscyclus vergelijken en hun milieueffecten berekenen. De EPD's vermelden emissies die het klimaat beïnvloeden, verzuring veroorzaken, invloed op de ozonlaag hebben en meer, alsook het verbruik van hulpbronnen.

WAT WAREN ENKELE VAN DE BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN EN HOOGTEPUNTEN IN 2021?

De COVID-19 pandemie bleef in 2021 enige onzekerheid brengen over de activiteiten van Camfil. Onze vier bedrijfsonderdelen werden op verschillende manieren getroffen en we werden geconfronteerd met extra zware uitdagingen in de bevoorradingsketen. Hogere prijzen voor grondstoffen en transport hadden een negatief effect in de nasleep van de pandemie. Ondanks deze verstoringen was onze omzetgroei sterk. Over het geheel genomen, heeft de onderneming zich goed aangepast aan de nieuwe omstandigheden en konden wij aan een nog grotere vraag naar bepaalde producten voldoen. Om onze productiecapaciteit te handhaven en uit te breiden, hebben wij ons hoge investeringstempo in gebouwen en productieapparatuur gehandhaafd.

CAMFIL INVESTEERT VEEL IN R&D, WAAROM IS DAT?

Wij zien een toenemend bewustzijn rond het belang van schone, gezonde en duurzame binnenlucht. De wereldwijde vraag naar zeer effectieve en duurzame luchtfilters - die mensen beschermen en het milieu minder belasten - neemt gestaag toe.

We wachten niet tot iemand anders het voortouw neemt en het juiste doet.

Wij voldoen onder meer aan deze vraag door zwaar te investeren in de onderzoeks- en ontwikkelingscapaciteiten van Camfil. Wij hebben wereldwijd zes R&D-centra en onze voortrekker is het Tech Center in Trosa, Zweden. We hebben het Tech Center uitgebreid, zowel in vierkante meters als in termen van het onderzoek dat we er kunnen uitvoeren. De nieuwe uitbreiding, die het terrein bijna verdubbelt, is bedoeld voor test- en leermethoden. Het is ook bedoeld voor machine-upgrades en procesontwikkeling, inclusief onderzoek naar en ontwikkeling van grondstoffen, zodat we producten met nog hogere prestaties kunnen blijven leveren.

HOE ZIT HET MET DE DUURZAAMHEID OP VLAK VAN WERKNEMERS EN PARTNERS?

In 2021 hebben we een nieuwe gedragscode voor onze medewerkers ingevoerd. Een leidraad voor het dagelijkse werk hier bij Camfil. Het doel is het bevorderen van een duurzame werkomgeving waar mensen gedijen en productief zijn. Wij zijn een familiebedrijf met 5 200 zeer gewaardeerde "familieleden", die ik allemaal een lange en voorspoedige Camfil-carrière toewens. Wij hebben ook een nieuwe gedragscode ingevoerd voor onze Business Partners. Zij moeten onze gedragscode ondertekenen als zij met ons willen blijven samenwerken. Dit betekent dat ze zich ertoe verbinden zaken te doen op een manier die eerlijk, betrouwbaar en transparant is, en de toepasselijke wet- en regelgeving en bindende vrijwillige verbintenissen na te leven.

NOG DUURZAME INITIATIEVEN DIE U WILT NOEMEN?

We hadden vorig jaar zoveel geweldige duurzaamheidsprojecten en -initiatieven dat ik ze niet allemaal kan noemen. Dit zijn er een paar die me te binnen schieten. We zijn gestart met duurzamere lokale productie in een nieuwe luchtfilterfabriek in Taiwan - waar het afval is verminderd dankzij een productieproces dat hergebruik en recycling van filteronderdelen bevordert.

Om het bewustzijn te vergroten en het publiek in te lichten over het belang van binnenluchtkwaliteit hebben we een nieuwe podcastserie gelanceerd, Let’s Talk Clean Air.

In 2021 nam onze Zweedse fabriek succesvolle maatregelen om de uitstoot van materiaaltransporten naar de fabriek te verminderen. Ze werkte samen met twee van haar grootste leveranciers van inkomende grondstoffen om de transporten van de leveranciers te verschuiven van de weg naar het spoor. Dit leverde een besparing op van meer dan 120.000 kilo CO2-uitstoot per jaar. Camfil Italië doneerde City M luchtreinigers - met H14 filters en actieve kool filters - aan een cultureel centrum in de stad Cinisello Balsamo om te helpen zorgen voor een veilige heropening voor bezoekers na de Italiaanse Covid-19 lockdown. We vierden ook onze MVO inzet via onze jaarlijkse en wereldwijde CamfilCairing week - waarin we duurzaamheidsactiviteiten hebben die ons inspireren en opleiden en onze lokale gemeenschappen helpen met de binnenluchtkwaliteit.

HOE KAN IEMAND MEER TE WETEN KOMEN OVER HET DUURZAAMHEIDSWERK VAN CAMFIL?

U bent altijd welkom om contact op te nemen met een van onze lokale kantoren. Onze zeer deskundige medewerkers over de hele wereld delen graag onze kennis en inzichten. Een andere manier is natuurlijk om ons Duurzaamheidsrapport te lezen en u te  abonneren op onze maandelijkse nieuwsbrief. Al onze communicatie toont onze diepe betrokkenheid bij duurzaamheid in alle onderdelen van onze activiteiten. Het is zoals we het al sinds meer dan een halve eeuw zeggen: Duurzaamheid is niet alleen iets wat we doen, het is wie we zijn.

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op!
Zoek contactpersoon