Camfil en Duurzaamheid

Al meer dan een half decennium heeft Camfil het over high-performance producten met een lage drukval. Lage drukval is belangrijk bij luchtfiltratie omdat het direct betrekking heeft op de hoeveelheid energie die nodig is om lucht door een filter te duwen. Energieverbruik heeft een directe impact op het milieu en daarom draagt Camfil dit hoog in vaandel.

In het begin werden hoge prestaties meestal geassocieerd met het beschermen van processen en de energiebesparingen waren meestal gerelateerd aan de kosten. In de loop van de tijd is dit veranderd. Hoewel het waarborgen van belangrijke prestatie-eigenschappen voor onze filters zeer belangrijk blijft, zijn we blij dat onze klanten nu praten over het beschermen van de gezondheid van mensen en het verlagen van het energieverbruik om duurzamer te worden.

HET MINIMALISEREN VAN DE IMPACT VAN ONZE PRODUCTEN

In dit rapport worden verschillende voorbeelden gegeven, zoals het verminderen van de milieu-impact van filterframes door over te stappen op reground plastic. In de loop der jaren hebben we ons voortdurend gericht op het minimaliseren van de ecologische voetafdruk van onze producten, maar door op onszelf te reflecteren, zien we dat we echt een verandering kunnen maken door onze klanten producten te leveren die een hoge filtratie en energie-efficiëntie leveren. Onze Life Cycle Analysis berekeningen laten bijvoorbeeld zien dat ongeveer 90 procent van de milieubelasting van een filter afkomstig is uit de gebruiksfase van het filter. Een vermindering van 10 procent in het energieverbruik zou dus een impact hebben die even groot is als de totale impact inzake grondstoffen.

SCHONE LUCHT IS OOK ONZE MISSIE

In de toekomst zullen we ons nog op één gebied concentreren: de positieve invloed van schone lucht op mens en gezondheid. Om aan te geven hoe groot de gunstige effecten van schone lucht zijn, kunnen we kijken naar de exploitatiekosten van een kantoorgebouw. Volgens REHVA Gids 6 vertegenwoordigen de nutsbedrijven iets meer dan één procent van de totale kosten, terwijl de salarissen ongeveer 84 procent van de totale kosten uitmaken. Als de slechte luchtkwaliteit het ziekteverzuim van werknemers verhoogt en de arbeidsefficiëntie vermindert, kan dit gemakkelijk veel meer kosten dan de totale kosten die aan energie worden besteed. Wat zou er gebeuren als we in plaats daarvan de productiviteit met 1 procent zouden kunnen verhogen door te zorgen voor schone lucht en een gezondere werkomgeving? Bij Camfil geloven we dat dit kan worden bereikt met de juiste luchtkwaliteit.

Bovenstaande informatie heeft vooral betrekking op de milieu-impact van onze filters, maar zoals u in dit verslag zult lezen, hebben we een grotere benadering van duurzaamheid waarbij we kijken naar onze rol als werkgever en hoe we samenwerken met leveranciers, distributeurs en klanten om de mensenrechten te beschermen, de handelsregels na te leven en ervoor te zorgen dat we helpen bij het voorkomen van corruptie. Schone lucht is onze passie en wij vinden dat dit een mensenrecht moet zijn.

Erik Markman

Vice Chairman Board of Directors 

Dit interview komt uit Camfil's Duurzaamheidsrapport 2018

Created dinsdag 7 mei 2019
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op!
Zoek contactpersoon