PM1 - De nieuwste bedreiging van de volksgezondheid

De kwaliteit van de omgevingslucht is de voorbije decennia enorm verbeterd door tal van maatregelen om schadelijke luchtemissies te verminderen. Er is echter overtuigend bewijs dat de huidige niveaus van luchtvervuiling nog steeds een risico vormen voor de volksgezondheid.

Net als andere agentschappen is de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) – waakhond van de internationale volksgezondheid – in rapporten en verklaringen erg duidelijk geweest over de gevaren van fijnstof (PM).

De negatieve gezondheidseffecten van slechte luchtkwaliteit en de ziektes die luchtvervuiling kan veroorzaken of verergeren worden niet alleen door de WHO duidelijk gemaakt. Krantenberichten, wetenschappelijke studies, academische artikels en waarschuwingen van de overheid benadrukken dit ook. Het bewijs is online te vinden: probeer eens “luchtvervuiling en gezondheidseffecten” te googelen, en in slechts een halve seconde krijgt u miljoenen resultaten.

De gezondheidseffecten van slechte lucht, vooral die in de meest vervuilde steden in de wereld, zijn vandaag de dag dus goed gedocumenteerd. Men schat nu dat luchtvervuiling ieder jaar verantwoordelijk is voor miljoenen vroegtijdige sterfgevallen. Het wordt ook wereldwijd beschouwd als een van de hoogste risicofactoren voor overlijden en een bepalende milieurisicofactor voor ziekten.

De soorten deeltjes

De meest voorkomende deeltjes in de lucht zijn:

  • PM1-deeltjes kleiner dan 1 μm. Bijvoorbeeld: stof, deeltjes afkomstig van verbrandingsprocessen*, bacteriën en virussen.
  • PM2,5-deeltjes kleiner dan 2,5 μm. Bijvoorbeeld: pollen, sporen en andere organische deeltjes.
  • PM10-deeltjes kleiner dan 10 μm. Bijvoorbeeld: grover PM en organische deeltjes.
  • Grove deeltjes groter dan 10 μm. Bijvoorbeeld: zichtbaar grof stof, zand, blaadjes, haar en andere grote organische deeltjes.

PM is een mix met fysieke en chemische karakteristieken die per locatie kunnen variëren. Ze zijn veroorzaakt door mensen of natuurlijk. Luchtvervuiling varieert dus van plaats tot plaats. Een dag doorbrengen in de straten van Peking zal bijvoorbeeld hetzelfde negatieve effect op uw luchtwegen hebben als 30 dagen in Parijs verblijven. Mensen zullen echter verschillend reageren op lucht van slechte kwaliteit, afhankelijk van hun gevoeligheid.

PM10, PM2,5 en PM1 hebben een verschillende impact op het lichaam wanneer ze ingeademd worden. Of ze in het lichaam vast komen te zitten, waar ze afzettingen kunnen veroorzaken, hangt af van hun grootte en of ze door de wanden van onze luchtwegen heen kunnen.

Het belang van goede binnenluchtkwaliteit (IAQ)

Hoe kunnen we voorkomen dat PM in onze binnenruimten binnendringt, waar mensen zo’n 90% van hun leven doorbrengen? Helaas zullen we nooit volledig aan luchtvervuiling kunnen ontsnappen door binnen te blijven, omdat ventilatiesystemen als doel hebben de binnenlucht met buitenlucht te vermengen.

Als buitenlucht niet efficiënt gefilterd en gereinigd wordt, bestaat er een risico dat de binnenlucht erg grote hoeveelheden van de schadelijke PM zal bevatten, dat zo zijn weg baant in onze luchtwegen en bloedcirculatie. Die deeltjes en andere stoffen kunnen samenkomen met stoffen die al in de gebouwen aanwezig zijn, en zo nog agressiever en schadelijker worden waardoor binnenluchtvervuiling veel gevaarlijker wordt dan de buitenvariant.

Met kwaliteitsvolle (lucht)filters in luchtbehandelingsunits kan echter een aanzienlijk deel van die schadelijke deeltjes worden tegengehouden voordat ze door het ventilatiesysteem worden verspreid. Dit betekent dat in vervuilde steden als Londen, Parijs, Los Angeles, Peking en New Delhi de kwaliteit van de slechte binnenlucht kan worden verbeterd tot een aanvaardbaar niveau, alleen al met behulp van het ventilatiesysteem.

Als een mobiele luchtreiniger bijkomend in de ruimte wordt geïnstalleerd, kan een constante hoge luchtkwaliteit worden bereikt, zelfs als de hoeveelheid PM en andere stoffen in de buitenlucht aanzienlijk varieert.

PM1 is uiterst schadelijk

De WHO en de EU houden vandaag de dag de PM2,5 en PM10 in de gaten en rapporteren over de negatieve gezondheidseffecten van deze deeltjes en hun vermogen om in onze longen door te dringen en ademhalings- en cardiovasculaire morbiditeit en ziekten te veroorzaken.

Om echter een werkelijk gezonde en productieve binnenlucht te verkrijgen in ruimten met vervuilde lucht, hebben ventilatiesystemen filters nodig die PM1 deeltjes kunnen verwijderen Dit is immers de kleinste en meest schadelijke soort.

Onze longen vallen ten prooi aan PM1. Bij het inademen van PM1-deeltjes gaan ze naar het diepste deel van de longen. Een aanzienlijk deel daarvan dringen door de celmembranen van de longblaasjes (de miljoenen kleine zakjes in onze longen waar O2 en CO2 worden uitgewisseld). Hier komen ze in de bloedbaan, beschadigen ze de wanden van de slagaders, dringen ze door tot in het cardiovasculair systeem en verspreiden zich mogelijk naar de organen.

In het ergste geval kan PM1 bijdragen tot dodelijke ziekten zoals hartaanvallen, longkanker, dementie, emfyseem, oedeem en andere ernstige ziekten, die leiden tot vroegtijdige dood.

PM-filtratie vandaag de dag

Filters zijn de werkpaarden van onze ventilatiesystemen en de efficiëntie om PM1 op te vangen varieert bij moderne F7-filters (meestal 50-75%).

Met filters die de binnenluchtkwaliteit aanzienlijk verbeteren, zal het steeds belangrijker zijn om de juiste filter en efficiëntie te kiezen voor de beoogde PM. Dit is vandaag de dag niet eenvoudig, omdat de huidige regionale normen verschillende filtertest- en classificatiemethoden toepassen, waardoor een goede productvergelijking niet mogelijk is. De huidige normen staan er ook om bekend dat ze beperkingen hebben en resultaten opleveren die soms ver verwijderd zijn van de filterprestaties tijdens het gebruik.

Om aan de strengere eisen voor het verwijderen van de PM1 te voldoen, zijn er tegenwoordig filters beschikbaar zoals Camfil's Opakfil ES, Hi-Flo XLT7 en Hi-Flo M7.

Behalve een juiste deeltjesefficiëntie zijn er nog andere belangrijke producteigenschappen waarmee rekening moet worden gehouden, zoals een lange levensduur, een lage drukval en een laag energieverbruik. Naast hun hoge efficiëntie worden Camfil-filters erkend als "energiehelden" omdat ze vele kilowattuur elektriciteit besparen, zoals aangetoond in duizenden klantendossiers.

Wanneer eigenaren van gebouwen voor een hoge binnenluchtkwaliteit kiezen en investeren in Camfil kwaliteitsfilters, zullen ze op lange termijn profiteren van de laagste total cost.

Ook uw dichtstbijzijnde Camfil-bedrijf of vertegenwoordiger adviseert u graag over de juiste filters voor uw gebouw en locatie. Voor aanvullende binnenluchtfiltratie in vervuilde stedelijke omgevingen biedt Camfil ook geavanceerde luchtfilters voor zowel deeltjes- als moleculaire filtratie. Laatstgenoemde worden steeds vaker gebruikt in kantoren en winkels in grote internationale steden met luchtverontreiniging.

*Dieselmotoremissies worden beschouwd als de belangrijkste PM-bron en de WHO heeft ze in 2012 als kankerverwekkend geclassificeerd.

Created dinsdag 7 mei 2019
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op!
Zoek contactpersoon