Nieuwe bushokjes zullen de lucht in steden zuiveren

Vooral kinderen en ouderen lijden onder de luchtvervuiling in onze steden. Stadsbewoners die dagelijks aan een drukke weg op de bus wachten, ademen uitlaatgassen met gevaarlijke deeltjes in.

Volgens een rapport uit 2018 van de Air Quality Management Association of Eastern Sweden sterven in Stockholm jaarlijks 1000 mensen vroegtijdig door luchtvervuiling. De belangrijkste oorzaak is  de uitlaatgassen van dieselwagens.  

Zweden heeft, vergeleken met veel andere landen, een heel goede luchtkwaliteit. Toch zijn er regio's met een relatief hoge concentratie luchtvervuiling. Het Swedish Environmental Institute, IVL, heeft de kosten voor de hoge concentraties stofdeeltjes in Zweden geschat op 26 miljard kronen per jaar.

Het grootste probleem met de luchtkwaliteit in Zweden is het feit dat de concentraties van grote deeltjes, PM10, en stikstofdioxide, NO2, zo hoog zijn dat schadelijke gevolgen voor de gezondheid onvermijdelijk zijn. In 2018 merkte Zweden dat het zijn klimaatdoelstelling om de uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door het verkeer, namelijk een reductie van 70 procent van de broeikasgassen door het verkeer tegen 2030, niet zou kunnen bereiken.

In plaats daarvan is de uitstoot toegenomen door meer vrachtverkeer en doordat personenauto's volgens de statistieken van de Zweedse Vervoersdienst meer CO2 per eenheid uitstoten.

"Ik denk dat de meeste mensen de combinatie van bescherming tegen weer en wind en luchtzuivering zullen waarderen. Het zal simpelweg aangenamer en comfortabeler zijn om op de bus te wachten. Ik hoop dat er veel interesse zal zijn bushokjes met luchtreinigers. Gezien de slechte luchtkwaliteit in steden in Zweden en over de hele wereld, zijn de noden jammer genoeg erg groot ", zegt Per Saveborn, voorzitter van de raad van bestuur van Team Tejbrant, een toonaangevende fabrikant van straatmeubilair.

 

HOE HET WERKT

Verontreinigde lucht wordt via voorfilters in het dak van de Clean Shelter gezogen om verder gezuiverd te worden door Camfil's nieuwste luchtreiniger. De lucht, die tot 85 procent gezuiverd is, wordt dan via openingen in het dak in het hokje geblazen. Voor het veiligheidsgevoel van de wachtende passagiers is het hokje uitgerust met een luchtgordijn met openingen, als barrière in plaats van fysieke deuren. De luchtreinigers maken niet veel geluid en de wachtende passagiers zullen geen last hebben van tocht.

 

"We zijn er trots op dat we hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van een filtersysteem dat het merendeel van de gevaarlijke deeltjes in een schuilhokje van Team Tejbrant verwijdert. Met de Clean Shelter pakken we het probleem van stedelijke luchtvervuiling op een nieuwe manier aan, wat een positieve impact zal hebben op de gezondheid van pendelaars,” zegt Anders Hedström, IAQ-deskundige en Global IAQ Manager bij Camfil.

 

FEITEN

Mensen ademen dagelijks tot 15 kilogram lucht in, dus de luchtkwaliteit heeft een grote impact op onze gezondheid.

De grootte van de dieseldeeltjes is gereduceerd tot <0,3 µm om de prestaties te verhogen en het brandstofverbruik te verminderen. Deeltjes in uitlaatgassen van dieselvoertuigen kunnen dus <0,1µm groot zijn en recht in onze bloedstromen terechtkomen. Deeltjes in uitlaatgassen van moderne dieselvoertuigen zijn kleiner en dus gevaarlijker dan deeltjes van oudere dieselvoertuigen.

Luchtreiniging: Max. 1200 m3/u per Clean Shelter.

Energieverbruik: Max. 450W. Geschatte levensduur van filters: 6 maanden.

Team Tejbrant AB is één van de Europose marktleiders van straatmeubilair en lichtreclame. Wij leveren bushaltes, schuilhokje, trolleygarages, rookkappen, lichtreclame, fietsenstallingen en nog veel meer aan gemeenten, transportbedrijven, reclamebureaus en individuele bedrijven in heel Europa. Team Tejbrant is al sinds 1982 op de markt.

Created dinsdag 7 mei 2019
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op!
Zoek contactpersoon