Strategieën voor filtervervanging

Als filters tijdig vervangen worden, kan dit een aanzienlijk besparing betekenen. Om de prestaties van gasturbines te optimaliseren, zijn kwaliteitsluchtfilters enorm belangrijk. Schadelijke stofdeeltjes die door de mazen van de filter dringen, kunnen de kracht en het vermogen van de machine aantasten. Dit herstellen kan erg duur zijn. De turbine beschermen met een aangepaste filteroplossing kan heel wat geld opbrengen.


Om de rentabiliteit te verbeteren is echter meer dan alleen een goede filter nodig. Omdat filters verzadigd raken met verontreinigde stoffen, daalt de druk steeds meer, waardoor de totale rentabiliteit van het toestel vermindert. Zo kan je stellen dat een dP van 250 Pascal (1“ w.g. of dP) de vermogensoutput met 0,375% vermindert en de warmteafgifte met 0,125% verhoogt. Ook bij planmatig onderhoud zou een alarm kunnen afgaan omdat de druk een bepaalde piek bereikt. Dit alarm zou ervoor kunnen zorgen dat de machine geforceerd stopt. De filter moet dan vervangen worden om de productie weer op een normaal niveau te brengen.

Wat als er een betere manier bestond om uw filters te vervangen? In de onderstaande opsomming vindt u drie strategieën om het vervangen te optimaliseren.

 • Wanneer de druk een bepaald dieptepunt bereikt
 • Door op voorhand gepland onderhoud
 • Door het testen van filters in laboratoria
 

AANWIJZINGEN VOOR DRUKVERLIES


Omdat het vervangen van filters betekent dat uw installatie moet stilliggen, worden dit over het algemeen zo lang mogelijk uitgesteld, tot de onderhoudscyclus dit echt vereist. Zoals hierboven vermeld, veroorzaakt drukverlies zwakkere prestaties van de turbine.


Elke filter heeft een tijdstip waarop hij het best vervangen kan worden. Als dat op het juiste ogenblik gebeurt, bereikt het toestel zijn hoogste rendement. In grafiek 1 werden de prestaties van een statische filter over een zekere periode geanalyseerd. De grafiek geeft duidelijk weer dat er extra kosten gepaard gaan met de laattijdige (> 8000 uren) vervanging van de filters. Meer kosten betekenen minder winst.

 • Uit de grafiek blijkt dat filters het best vervangen worden bij een dP van 1,6” w.g. (in dit geval is dat na 8 000 uren). Dit valt best samen met het geplande onderhoud, zodat een efficiëntere werking, zonder rentabiliteitsverlies, gegarandeerd wordt.
 • Als de filters vervangen worden zoals aangeraden door de fabrikant (bij een dP van 2,4” w.g., (of in dit geval na 13 000 uren), dan zouden de bedrijfskosten met 4,6% stijgen* omdat de dP hoger is.
 • Bij vervanging op het moment aangeraden door de OEM (Original Equipment Manufacturer) – dit is bij een dP van 5”w.g., of na een periode van 24 000 operationele uren – zouden de kosten met 39% stijgen* ten opzichte van de kosten op het optimale tijdstip van vervanging, ook hier veroorzaakt door een hogere dP.


Over het algemeen is het dus rendabeler om filters te vervangen voordat het door de producent aanbevolen dP bereikt is.

Graph Filter Replacement Strategies

* bedrijfskosten:
De hoeveelheid verloren MWh (megawattuur) door een daling van het turbinevermogen
De vervangingskosten
Brandstofkosten

De berekeningen gelden voor installaties met basisbelasting
75 MW, 8000 uren per jaar, $35 per MWh, 2 250 CFM per filter

 


Een statische luchtfilter van het model CamGT 4V-300 F9
met aanbevolen dP van 2,4” w.g. werd getest
om het optimale vervangingstijdstip voor de filter te bepalen.
 De grafiek toont aan dat, om de kosten zo laag mogelijk te houden, het optimale vervangingstijdstip ongeveer na 8 000 uren is (voor een geplande onderhoudscyclus)
bij een dP  van 1,6” w.g..

 

AANWIJZINGEN VOOR GEPLAND ONDERHOUD


Hierbij moet bepaald worden wanneer de operator de machine best stillegt. Veel installaties vervangen hun filters na 18 à 24 maanden, wanneer de drukdaling sterker is. Zoals echter aangetoond wordt in grafiek 1, zou dit de drukdaling exponentieel kunnen vergroten, wat het vermogen vermindert. Overweeg daarom om de onderhoudscyclus af te stemmen op het optimale vervangingsmoment van uw filter:

 • Vermits het stilleggen van de machine gepland is voor algemeen onderhoud, gaat het vervangen van de filter niet gepaard met rentabiliteitsverlies.
 • Een vroeger geplande shutdown vermindert het risico op geforceerde stillegging en verzekert de continuïteit en de betrouwbaarheid van de installatie.
 • Een gepland algemeen onderhoud, waarbij rekening geworden wordt met het ideale vervangmoment, is de meest rendabele oplossing.

 

AANWIJZINGEN VOOR FILTERTESTS


Wanneer fabrieken niet de juiste apparatuur hebben om de drukdaling te meten, of wanneer de filter al oud is, dan schakelen ze hiervoor vaak externe laboratoria in. Dit doen ze jaarlijks of om de twee jaar. Het is van groot belang om dit tijdig te doen, want een zware storm en een hoge vochtigheidsgraad kunnen de drukverlies op filters met verontreinigde stoffen doen pieken. Overweeg in dat geval het volgende:

 • Wanneer filters naar het lab gestuurd worden, dan worden daar de kwaliteit en de prestaties van de filters grondig onderzocht. Naast het testen van de drukdaling worden verschillende testmethodes aangewend om de filter niet alleen op zijn integriteit, sterkte en efficiëntie te controleren, maar ook op zijn oxidatie en eventuele dichtingsscheuren.
 •  Geteste filters moeten vervangen worden.

 

WELKE AANWIJZING IS GESCHIKT VOOR UW INSTALLATIE?

 • De rentabiliteit maximaliseren:
  • Gepland onderhoud is belangrijk voor basislast installaties, omdat die continu in bedrijf zijn. De kosten van productieverlies wegen immers te zwaar door. Daarom is de keuze voor een correct gepland jaarlijks onderhoud uiterst belangrijk. Bovendien moet de drukdaling optimaal zijn. Zo kan de rentabiliteit gemaximaliseerd worden. Neem contact op met Camfil en vraag om een analyse zodat u te weten komt welke optie voor u het beste is.
 • Turbinebescherming:
  • Voor bedrijven die drukverschillen of kleine schommelingen niet monitoren, zijn labotesten een voordeel om de integriteit en prestaties van de filter op te verzekeren. Zoals eerder omschreven,  zullen labotesten rekening houden met andere parameters, die door de drukdaling niet gemeten worden. Voorbeelden zijn: efficiëntie, de sterkte van het medium, corrosie van metalen onderdelen, enz.
 • De levensduur van de filter maximaliseren:
  • De filter langer laten werken dan aanbevolen door de producent, en dit zonder tussentijdse vervanging, kunt u beter niet doen. Als men de filter niet op het optimale tijdstip kan vervangen of de filter niet kan opsturen voor een test, dan vervangt men de filter het best op de laatste dag van de door de producent aanbevolen periode.
Created dinsdag 7 mei 2019
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op!
Zoek contactpersoon