Producent gebotteld water

Wereldleider in de drankenindustrie vermindert jaarlijks filterverbruik met meer dan 80 procent

BEDRIJFSPROFIEL

Camfil werkt samen met een van 's werelds grootste voedingsbedrijven dat ook wereldleider is in de flessenwaterindustrie met productiefaciliteiten in meer dan 35 landen. De fabrikant zet zich in op vlak van gezondheid, hydratatie en vooral op vlak van het milieu als het gaat om watergebruik, verpakking en energie.

SLECHTE LUCHTFILTERS VERTRAGEN HET PRODUCTIEPROCES

Als reactie op de luchtvervuiling door de verpakkingsactiviteiten, verving de fabrikant regelmatig de luchtfilters bij zijn transportbandinstallaties in de lijnen voor flesverpakking. Als de filters niet tijdig werden vervangen, riskeerde het bedrijf problemen met de lijnstroom en verontreiniging van de producten. Eerdere proeven met goedkope filters toonden systematische gebreken. De geplooide- en eindfilters toonden vroegtijdig gebreken en de weerstand nam ontoelaatbaar snel toe, wat resulteerde in systeemvervuiling, voortdurende luchtstroomaanpassingen en productieverlies. Het proces om de filters te vervangen en de voortdurende aanpassingen aan de luchtstroom leidden tot aanhoudende onderhoudsproblemen en verhoogden de kosten voor het materiaal, de arbeid en de logistiek binnen de fabriek aanzienlijk.

Geconfronteerd met stijgende kosten en een verhoogde vraag naar hulp van het onderhoudspersoneel, zag de drankenfabrikant de noodzaak in om te zorgen voor effectieve filtratie. Hij realiseerde zich echter dat dit tegen een lagere prijs zou moeten gebeuren. De drankenproducent informeerde zich naar luchtfilters die de onderhouds- en levenscycluskosten van de filters zouden verminderen.

A bottling machine operating with an air filtration solution

EEN NIEUWE, EENVOUDIGE FILTERCONFIGURATIE

Camfil is contracthouder van bedrijfsluchtfiltratie en werd op het bedrijf uitgenodigd om enkele producten aan te bevelen. De vertegenwoordigers van Camfil raadden eenvoudige wijzigingen van de filterbehuizingen aan die uitgevoerd kunnen worden met behulp van Camfil-bevestigingsmiddelen. Hierdoor kon de filter in de bottelfaciliteit worden omgevormd van een 4-inch geplooide filter en een 4-inch eindfiltercombinatie naar een 2-inch voorfilter en een 12-inch Box Type filterconfiguratie. Twee verschillende filtercombinaties werden vervolgens getest. De combinatie van Camfil's 2-inch 30/30® en de 12-inch Riga-Flo® werd zij-aan-zij vergeleken met Camfil's 2 inch 30/30 en de 12 inch Durafil®ES. Camfil stemde er tevens mee in dat bij de voltooiing van de test de proeffilters in hun laboratorium zouden worden getest volgens de Amerikaanse ASHRAE-norm 52.2-1999 - testcriteria voor de efficiënte verwijdering van vervuiling, de capaciteit voor het vasthouden van vervuilde stoffen en de weerstand tegen luchtstroming.

FILTERS VAN CAMFIL PRESTEREN BETER DAN DE OUDE FILTEROPLOSSING

De tests bevestigden dat de filtercombinaties van Camfil de vorige 4-inch voor- en eindfilteroplossing van de bottelarij aanzienlijk overtrof. De 2-inch 30/30 voorfilter hield het langer dan zes maanden vol vergeleken met de 4-inch filter, die het slechts 1 maand volhield. Camfil's Rig-Flo en Durafil ES hielden het respectievelijk 6 en 12 maanden uit, ten opzichte van de prestatie van drie maanden met de oude 4-inch eindfilter in de bottelarij. De weerstand van de filters is minimaal, waardoor de constante luchtstroomaanpassingen zijn langer noodzakelijk.

A combination of pre-filter and box-style filters from Camfil.

VERMINDERING VAN DE TOTALE FILTER- EN INSTALLATIEKOSTEN

Minder filters, onderhoudswerk en afval betekent minder kosten
Als gevolg van de uitgevoerde tests heeft de drankenproducent nu bewijs dat de faciliteit aanzienlijke besparingen en een drastische verbeteringen van de lijnprestaties zal ervaren. Omdat de nieuwe aanpak een lagere weerstand biedt en de weerstand aan een trager tempo toeneemt, wordt de constante aanpassing van de lijnstroom overbodig en kan het onderhoudspersoneel worden ingezet voor andere taken. Omdat de filters daarnaast minder vaak worden vervangen, profiteert de productiefaciliteit van minder bijkomende werken, minder afval en lagere afvalverwerkingskosten.

Een bijkomend voordeel: energiebesparing
Het overschakelen naar Camfil's voor- en eindfilteroplossing heeft de luchtstroomweerstand in het luchtbehandelingssysteem aanzienlijk verbeterd. De nieuwe oplossing werkte bij een verandering in drukverlies van 0,80” wg, wat de bottelarij jaarlijks $11.851 zal besparen.

An energy-savings calculation based on pre-filter and final filter solutions
Created donderdag 9 mei 2019
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op!
Zoek contactpersoon