Tata Power LTD
For Tata Power Trombay in India

Tata Power LTD Trombay Retrofit

Camfil geeft hen nieuwe, barrièrefiltersystemen en vernieuwt de richtklepdemper van hun gasgestookte toestellen

OP ZOEK NAAR EEN UPDATE MET EEN STRAKKE DEADLINE

Tata Power was op zoek naar een update voor een luchtinlaatsysteem en richtklepdemper voor hun gasgestookte Unit 7. Camfil's afdeling “Power Systems” heeft voor de levering en het toezicht van het luchtinlaatsysteem een contract in de wacht gesleept bij Siemens, en bij Tata voor de richtklepdemper. Zes maanden na bestelling moest de demper in werking gebracht worden; dat was de deadline die Tata ons gegeven had. Daarnaast wilden ze maximum 37 dagen stilstand voor het ontmantelen en installeren.

HET KLANTENPROFIEL

Tata Power Ltd. is het grootste bedrijf in India dat geïntegreerde (batterij)voeding maakt, en is internationaal zeer bekend. In eigen land produceert het 8.521 megawatt (MW) aan vermogen. In alle segmenten van de energiesector is het bedrijf aanwezig: in de stroomgeneratie (thermisch, hydraulisch, zonne-energie en windenergie), transmissie, distributie en handel.

In Mumbai genereert de thermische energiecentrale van Trombay 1 580 MW. Daarmee voorziet ze de stad van stroom op ongeveer 50% van haar vermogensbehoeften. De centrale bestaat uit vier stoomturbines en één gasgestookt toestel met gecombineerde cyclus, die aangevoerd wordt door een Siemens GT Model V94.2.

ZWARE CORROSIESCHADE EN GROTE DRUKDALING BRACHTEN DE PRESTATIES EN DE VEILIGHEID IN GEVAAR

De oorspronkelijke behuizing van de filter werd door LUWA, een Duits bedrijf, geleverd. De geïnstalleerde filterbehuizing met verticaal pulspatroon van het type CO-3512-TL trad in werking in 1993. De site ligt niet ver van de oceaan, en is ze blootgesteld aan een hoge vochtigheidsgraad en de zoute zeelucht. Daardoor kreeg de filterbehuizing zware corrosieschade te verduren, en de faciliteiten kregen het lastig door de grote drukdaling van het systeem.

Een inspectie van de site, die Camfil samen met Siemens uitvoerde, onthulde dat de machine niet goed tegen het weer beschermd was en er te weinig stof weggenomen werd. Verschillende elementen van de puls- en voorfilter waren beschadigd of ontbraken. Ongefilterde lucht kon dus zonder problemen door de filters heen geraken. Zowel Camfil als Siemens bevolen hen aan om het luchtinlaatsysteem te vervangen, zodat de veiligheid van de turbine en haar prestaties gewaarborgd zouden kunnen worden.

HET VERNIEUWDE (RETROFIT) BARRIÈREFILTERSYSTEEM VAN CAMFIL

Met oog voor de lokale omgeving – met de raffinaderijen en de thermische stroomcentrale in de buurt – en op basis van de resultaten van het eerdergenoemde onderzoek, stelde Camfil Siemens voor om het systeem van de pulsfilter te vervangen met een statisch filtersysteem dat uit drie fasen bestaat. Omdat de centrale aan de kust ligt, schommelt de relatieve vochtigheidsgraad er tussen 20% en 85%. Een heet en vochtig klimaat kan schade brengen aan de prestaties van een pulsfiltersyteem wanneer stofdeeltjes met waterdruppeltjes die door het oppervlak dringen samenkomen en door de filtermedia tegengehouden worden bij het pulsen. Siemens Engineering heeft het design van het barrièrefiltersysteem grondig onderzocht en uiteindelijk voorgesteld aan Tata Power.

DE FILTERELEMENTEN VAN BEGIN- TOT EINDFASE

Het nieuw geïnstalleerde luchtinlaatsysteem bestond uit samengesmolten pads als eerste fase die ervoor zorgt dat ruwe partikels en waterdruppels de volgende fasen van de filter niet kunnen doordringen. De zeer vervuilde industriële site had een voorfilter nodig die veel stof kon tegenhouden: de zakkenfilter van het model CamFlo XMGT EN779 class M6. Voor maximale bescherming tegen submicroscopische deeltjes en zoutpenetratie werd als laatste filter een compacte filter van het type F9 CamGT 4V-300 geïnstalleerd. 

DOOR TEAMWORK KREGEN WE DE OPDRACHT OP TIJD AF

In april 2013 werd de bestelling bij Camfil geplaatst. Onder toezicht van Camfil heeft Siemens het nieuwe systeem in september van hetzelfde jaar in werking gesteld, helemaal zoals gepland. Verschillende teams uit India en Europa hebben het bouwen, het bewerkstelligen en het projectmanagement uitgevoerd. Het grootste deel van de fabricatie gebeurde in het atelier van Camfil Power Systems in Trichy, India.

A pocket filter (bag filter) and pleated filter

Cam-Flo XMGT M6
Zakkenfilter met synthetische media zonder uitstoot die veel stof tegenhoudt.

CamGT 4V-300 F9
Barrièrefilter met hoge filterfrequentie en weinig drukdaling.

Wijzigen van de richtklep

DE RICHTKLEPDEMPER AANPASSEN

Het uitlaatsysteem werd uitgerust met zowel een richtklepdempersysteem op waterkracht als een guillotinedemper. Dit systeem werd in 1993 door WHALCO Engineered Products (het voormalige Bachmann Industries) geproduceerd. De richtklepdemper leed ook onder een gelijke mate van corrosie, met kritieke plekken en energieverlies ten gevolge van de warmte rond de uitzettingsvoegen. Bovendien werden twee dingen ontdekt: een slechte werking van het hydraulische systeem, en verschillende schadeplekken aan de interne isolering.

Om het warmteverlies te reduceren en een goede start van de elektriciteitscentrale mogelijk te maken zodat thermische druk aan de binnenkant van de HRSG vermeden wordt, heeft Camfil een aantal reparatiediensten ter beschikking gesteld, waaronder het wisselen van het volledige aandrijfsysteem.

A retrofitted diverter damper

De omvang van de vernieuwing van de richtklepdemper, geleverd door Camfil:

 • Isolatie: interne reparatie van de richtklep om kritieke plekken en energieverlies ten gevolge van warmte te beperken.
 • Vervanging van de uitzettingsvoegen
  a. Verdeler - Richtklep
  b. Richtklep - HRSG
 • Machine op waterkracht met PLC
 • Hydraulische actuator

Camfil heeft de installatie en de inbedrijfstelling binnen de termijn van 37 dagen stilstand in de centrale, zoals bepaald in het plan van inbedrijfstelling, voltrokken.

Camfil's vernieuwde richtklepdempersysteem bracht de volgende voordelen:

 • de nieuwe toestellen op waterkracht en de actuator garanderen dat het richtklepsysteem op lange termijn betrouwbaar blijft en dat de machine op een veilige manier werkt;
 • de olie die in deze toestellen gebruikt wordt om ze langer te doen werken, is een synthetische, biologisch afbreekbare hydraulische vloeistof, die tegen vuur bestand is;
 • de nieuwe uitzettingsvoegen met flenzen en de verbeterde interne isolering beperken de kritieke plekken en het energieverlies ten gevolge van de warmte. Dit verkleint het verlies van thermische energie en verbetert de efficiëntie van de machine. Het systeem is nu een hulpmiddel om een veilige en betrouwbare werking te garanderen.
Pieces from a retrofitted diverter damper system

Het vernieuwde richtklepdempersysteem met de gewisselde uitzettingsvoegen, actuator en toestellen op waterkracht

Created donderdag 9 mei 2019
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op!
Zoek contactpersoon