Grote sloopwerkzaamheden met een aanzienlijk verbeterde werkomgeving

Camfil helpt Deense Energiecentrale H.C. Ørstedsværket

De situatie

H.C. Ørstedsværket in Denemarken werd gebouwd tussen 1916 en 1920 en werd de eerste hoogspanningscentrale van Kopenhagen. De centrale vulde de drie wisselstroomcentrales in de gemeente Kopenhagen aan en deed jarenlang dienst als elektriciteitscentrale voor Kopenhagen en grote delen van Zeeland.

In de loop der jaren is de energieproductie overgeschakeld van kolen, gas en olie naar milieuvriendelijkere vormen van energie en veel traditionele krachtcentrales hebben niet meer dezelfde rol als waarvoor ze oorspronkelijk werden gebouwd. Sommige van deze oude centrales zijn omgebouwd naar andere vormen van energieproductie en andere naar geheel nieuwe doeleinden.

H.C. Ørstedsværket is een gebouw van architecturale betekenis en werd in 2007 door het Deense Agentschap voor Cultuur en Paleizen aangewezen als nationaal industrieel monument. De gebouwen moeten worden gebruikt voor nieuwe energieproductie, maar voordat dit kan gebeuren, moeten bestaande ketels en andere apparatuur worden verwijderd.

Kingo Karlsen, een toonaangevend Deens sloopbedrijf met meer dan 60 jaar ervaring in de industrie, heeft de opdracht gekregen om de gebouwen klaar te maken voor hun nieuwe rol.

Tijdens het proces van het verwijderen van de vier, 28 meter hoge ketels moet er met veel milieubelastende materialen worden omgegaan, en het sloopproces zal stof en rook produceren, die niet buiten het gebouw kunnen worden verspreid. Ook zit er asbest in de isolatie, wat gevaarlijk is voor de mens om te inhaleren. Het is daarom zeer belangrijk om de juiste apparatuur te gebruiken, zodat zowel de werknemers als het milieu volgens de wetgeving worden beschermd.

DE OPLOSSING

Om ervoor te zorgen dat de vereiste onderdruk in de gebouwen behouden blijft en om het gevaarlijke stof te filteren, koos Kingo voor de mobiele milieu- en modulaire collectoren van Camfil tijdens het sloopproces. De modulaire milieucollector is ingebouwd in een 20' container met een capaciteit van 2 x 10.000 m³/u en op strategische plaatsen rond de slooplocatie werden verschillende modulaire stofafscheiders (dust collectors) met elk een capaciteit van 4.000 m³/u geplaatst.

Beide types collectoren zijn flexibel en kunnen naar behoefte worden ingezet. De mobiele milieucollectoren van Camfil zijn gebouwd met zelfreinigende patroonfilters die het grootste deel van het stof filteren en via een draaiklep naar een grote zak afvoeren. De ingebouwde HEPA-filters worden na de patroonfilters geplaatst om een voldoende effectieve filtratie te garanderen. Als er gassen zoals PCB's in het gebouw aanwezig zijn, kan er een actief koolstoffilter op het HEPA-filter worden aangesloten.

In tegenstelling tot de eerder gebruikte milieucollectoren kunnen de milieucollectoren van Camfil hun capaciteit gedurende de gehele taakstelling behouden. De zelfreinigende patroonfilters zorgen voor een maximale afzuiging. Tegelijkertijd zijn de HEPA-filters beschermd tegen hoge stofbelastingen en hebben daardoor een zeer lange levensduur.

Camfil's milieucollectoren hoeven alleen maar te worden aangesloten op een stroomvoorziening om te kunnen werken, dus het is eenvoudig om een goede werkomgeving te bereiken. 

Kingo heeft 16 toegewijde mannen laten werken aan het project bij H.C. Ørstedsværket gedurende twee jaar, waar ketels en andere stalen onderdelen in stukken worden gesneden met vlammensnijders, en isolatie en bouwonderdelen worden afgebroken. In totaal zijn er in de loop van de twee jaar 6.500 ton materiaal verwijderd.

Volgens Kingo Karlsen's contractmanager, Bent Kjeldsen, is er na de investering in de collectoren een aanzienlijke verbetering van de werkomgeving voor dit soort werk. Kingo Karlsen is vandaag de dag eigenaar van verschillende milieu- en modulaire verzamelaars van Camfil.


Created donderdag 9 mei 2019
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op!
Zoek contactpersoon