Grote besparingen met schone lucht

Life Cycle Cost Analyse (LCC)

De meeste operators weten dat de prijs van filtratie meer inhoudt dan alleen de kosten van het filter. Het verzenden, installeren en de productieonderbrekingen tijdens het vervangen van de filters zijn voor de hand liggende kosten waar gemakkelijk rekening mee gehouden kan worden. Het is echter lastiger om een duidelijk beeld te krijgen van de indirecte impact van betere filtratie. Wat is bijvoorbeeld de waarde van het verminderen van vervuiling in verhouding tot de kosten van hogere drukval? 

Meer en meer operators vragen naar geoptimaliseerde filtersystemen voor het verhogen van het vermogen, het minimaliseren van onderhoud en het verminderen van brandstofkosten en CO2-uitstoot, zodat er maximale winst behaald kan worden.  

Strategische Analyse en Planning

Met behulp van onze omvangrijke R&D centra en praktijkgegevens, heeft Camfil het betrouwbare softwareprogramma, de Life Cycle Cost (LCC) tool, ontwikkeld waarmee operators de total cost of ownership kunnen berekenen. Hierdoor hoeft men niet meer te gokken naar de indirecte kosten van luchtinlaatfilters en wordt duidelijk hoe groot de impact van deze filters op de resultaten van de gebruiker is.

De software wordt door onze ingenieurs gebruikt bij het ontwerpen van een inlaatsysteem, maar ook om gebruikers te adviseren over optimale filtercombinaties die het meest winstgevend zullen zijn op basis van hun specifieke omstandigheden en locatie.. 

Wat is een LCC?

Een diepgaande LCC-analyse houdt rekening met alle relevante variabelen: het milieu en de luchtvervuiling; impact op drukval en levensduur van de filter; de kosten van de filter, inclusief installatie en verwijdering; de impact van de filter op de aantasting van de compressor en het thermisch rendement; het type motor; configuratie; arbeidscyclus; beschikbaarheidseisen; en economische waarde. Er kunnen verschillende scenario’s en filtercombinaties met elkaar vergeleken worden, zodat gebruikers de optimale configuratie en efficiëntie kunnen kiezen. 

High-efficiencyfilters in combinatie met een lage drukval zorgen voor minder operationele vereisten en onderhoudsbehoeften, terwijl de power output van de turbomachine hoog blijft. Andere belangrijke factoren die van invloed zijn op de werking van een filter zijn het mediatype, de hoeveelheid media - of het aantal vouwen, de vorm van de filter en de constructie ervan.

Waarde van EPA-filtratie 

Vervuiling tast de aerodynamische vorm van de schoepen aan, waardoor de weerstand wordt verhoogd en het rendement van de compressor afneemt. Wanneer de werking van de compressor vermindert, verslechtert het thermisch rendement en verbrandt de installatie meer brandstof om hetzelfde aantal MW te produceren.

Filters met een hoger rendement verminderen de vervuiling, wat leidt tot minder onderhoud en een stijging van de winstgevendheid. 

NB: Het is belangrijk om altijd naar het ontladingsrendement ten opzichte van het initieel rendement te kijken.

Omgaan met drukval

Veel operators maken zich zorgen over het behoud van rendement bij een toenemende drukval (dp). Drukval heeft gevolgen voor de algehele winstgevendheid, aangezien de motor harder moet werken om de lucht te verplaatsen.

De filterconstructie en het mediatype hebben grote invloed op het verkleinen van drukval. Dankzij moderne filtertechnologieën, zoals dieptefilters, kunnen operators wel drie filterklassen omhoog gaan zonder dat dit impact heeft op de drukval. 

De waarde van filtervervanging

Een hogere afvangstcapaciteit verlengt de levensduur van het filter, waardoor het filter minder vaak vervangen hoeft te worden en er minder productieonderbrekingen plaatsvinden.

Het kiezen van de juiste filter bespaart energie

Camfil staat al meer dan 50 jaar aan de top als ontwikkelaar van filters met een lage gemiddelde drukval in alle filterklassen. Veel mensen geloven dat het filterrendement de grootste bijdrage levert aan de initiële drukval, maar het is het filterdesign dat het meeste impact heeft. 

De optimale oplossing vinden

Met de Camfil Life Cycle Cost-software kan de operator verschillende variabelen instellen op basis van zijn omgevings- en gebruiksomstandigheden, om op die manier de levenscycluskosten met de huidige luchtinlaatfilters te berekenen. Zo kan de operator de total cost of ownership vergelijken met andere alternatieven, zoals HEPA-filtratie, om de optimale oplossing te vinden.

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op!
Zoek contactpersoon