DANKZIJ EEN SPECIALE STANDAARD 199 TESTBANKOPSTELLING IS ER GEEN GISWERK MEER.

ASHRAE 199 NORM TESTS

Verstopte filters, hoge uitstoot of andere systeemproblemen zijn symptomen van slechtwerkende stofcollectors. Experts uit de sector schatten dat 80% van alle stofcollectors niet naar behoren werkt. Het ontwerpen en selecteren van de juiste stofcollector is een complexe taak. Het vereist een uitgebreide analyse van verschillende factoren, zoals stof of andere vervuiling in de lucht, gebruiksomstandigheden van het systeem en vele andere factoren. Helaas worden er nog vaak beslissingen genomen op basis van giswerk waardoor de stofcollectors niet naar behoren werken.
In de testen volgens Standard199 worden stofcollectors vergeleken op basis van reële gebruiksomstandigheden en prestatiegegevens uit de praktijk over uitstoot, drukval, persluchtverbruik, energieverbruik en emissiemetingen. De norm is van toepassing op industriële stofcollectors die pulsereiniging gebruiken om de filtermedia te reinigen zodat de collector kan blijven werken. Gewapend met deze vergelijkende gegevens over de werking, de energiekosten en de uitstoot van deeltjes, kunt u op lange termijn beter onderbouwde beslissingen nemen om de kosten voor onderhoud, onderdelen en afvalverwijdering te verminderen.

STANDARD 199 TESTFASES

De Standard 199 testen zijn ontworpen om stofcollectors aan echte gebruiksomstandigheden te onderwerpen. Voor deze testmethode gebruikt men calciumcarbonaatstof, met een specifieke deeltjesgrootte, dichtheid en vochtgehalte zoals beschreven in de normering. De methode bestaat uit zes fases:

  • Fase 1: Eerste stofbelading. Stof wordt in de collector gebracht met de opgegeven snelheid, zonder pulsereiniging, tot het systeem de opgegeven differentiaaldruk bereikt.
  • Fase 2: Eerste stofbelading met on-demand reiniging. Start on-demand pulsereiniging en blijfondertussenstof invoeren met behoud van dezelfde luchtstroom. De hoge en lage differentiaaldruk instelpunten bepalen het reinigingsinterval. Pulsereiniging is de meest gebruikelijke filterreinigingsmethode in de farmaceutische industrie.
  • Fase 3: Stofbelasting met continue reiniging. Behoud de luchtstroom en stofinvoer op hetzelfde niveau en voer pulsereiniging van de filters uit met regelmatige intervallen gedurende 24 uur of tot het systeem de opgegeven maximale differentiaaldruk bereikt.
  • Fase 4: Laatste stofbelasting met on-demand reiniging. Test de laatste stofbelasting met on-demand reiniging door de luchtstroom en de stoftoevoer op hetzelfde niveau te behouden. Net zoals in fase 2 activeren de hoge en lage differentiaaldruk instelpunten de reiniging van de filter, de frequentie hiervan is afhankelijk van de prestaties van het systeem en de drukopbouw.
  • Fase 5: Storing. Houd de stofinvoer op hetzelfde niveau en stop pulsereiniging om zichtbaar te maken hoe de stofcollector reageert op een storing.
  • Fase 6: Na een storing. Herhaal het downtime reinigingsproces om een situatie na afloop van een storing te creëren en het systeem terug te zetten naar normale werking.

STANDARD 199 DUST COLLECTOR PERFORMANCE PARAMETERS

DIFFERENTIËLE DRUK

Differentiële druk is de energie die nodig is om een bepaald volume water door een systeem te bewegen en wordtgemeten in kilogram per vierkante centimeter (bar). Hogere differentiële drukwaarden betekenen hogere gebruikskosten. Een goed ontworpen primaire filter voor een stofcollector die op de juiste wijze is vervaardigd, kan stof afgeven tijdens de omgekeerde pulsreinigingscyclus en de reinigingsfrequentie verlagen, waardoor het systeem gedurende de gehele levensduur van de filter een lage drukval kan handhaven.


ABSOLUTE EMISSIES

Absolute emissie meet de hoeveelheid materiaal dat door de filters van de stofcollector passeert tijdens normaal gebruik. Dit wordt gemeten in milligram per kubieke meter lucht of mg/m3. Het meten van emissies kan helpen om aan bepaalde EPA-voorschriften te voldoen.


PERSLUCHTVERBRUIK

De hoeveelheid verbruikte perslucht, gemeten in m3, kan gebruikt worden als indicator voor de hoeveelheid energie die nodig is voor het aandrijven van het pulsreinigingssysteem. De uitkomst van deze meting geeft een indicatie van de effectiviteit van het zelfreinigend systeem, hoe efficiënter de pulsereiniging, hoe minder perslucht er verbruikt wordt.


TOTAAL ENERGIEVERBRUIK

Hoe minder energie (gemeten in kWh) er wordt verbruikt tijdens de duur van de test, hoe lager de totale energiekosten.. Er is energie nodig voor het pulsreinigingssysteem van de stofverzamelfilters, voor de ventilator die de lucht door het systeem trekt en voor de frequentieregelaar die helpt om de luchtstroom en statische druk constant te houden. Efficiëntere pulsreiniging en lagere gemiddelde drukval in de filters verminderen de hoeveelheid energie die nodig is voor de ventilator, verlengen de levensduur van de filter en verlagen het totale energieverbruik.


Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op!
Zoek contactpersoon