Inzet van medewerkers
De CamfilCairing Code

De Camfil Cairing Code

Om duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te integreren in elk aspect van onze bedrijfsstrategie, maken we gebruik van het interne programma en framework CamfilCairing.

In 2009 hebben we de Camfilcairing Code opgesteld en gepubliceerd, hierin staan verschillende vaststaande principes met betrekking tot:

  • Ons antwoord op de wereldwijde uitdagingen aangaande energie-efficiëntie
  • Binnenluchtkwaliteit (IAQ)
  • Controle van de bedrijfsethiek in de supply chain in goede verhouding met duurzaamheidsprestaties
  • Het milieu- en veiligheidsbeleid
  • Risicomanagement
  • Constante verbetering

Hoewel het CSR-beleid vanuit het hoofdkantoor georganiseerd en beheerd wordt door onze Corporate Sustainability Manager, biedt de CamfilCairing Code de directie van iedere locatie voldoende vrijheid om bij de implementatie van het beleid en de aanbevelingen rekening te houden met de lokale economische en sociale omstandigheden en het milieu. Een coherente aanpak door middel van  zakelijke coördinatie met het CamfilCairing Network leidt tot een gestandaardiseerd proces voor het rapporteren van duurzaamheidsmetrieken.

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op!
Zoek contactpersoon