Gasturbine Filter Testing

De testfaciliteit maakt het mogelijk om parameters zoals drukverschil, stofhoudende capaciteit, efficiëntie na verschillende stofbelastingsfasen, gemiddelde efficiëntie, zoutverwijderingsefficiëntie en testen met waterstraal te monitoren. Het apparaat maakt snelle prototyping, productvalidatie, evaluatie van producten in gebruik en R&D-testen mogelijk.

Created dinsdag 7 mei 2019
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op!
Zoek contactpersoon