Kunnen we het verwijderen?
Zwaveldioxide

Zwaveldioxide verwijderen

Created zondag 18 december 2022

Zwaveldioxide komt uit vele verschillende bronnen in de atmosfeer terecht, van natuurlijke bronnen zoals vulkanische aswolken tot door de mens gecreëerde verontreinigingsbronnen (zoals de verbranding van fossiele brandstoffen en zware procesindustrieën). Zwaveldioxide kan schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid. Dr. Fabrice Morvan vertelt over het gebruik van moleculaire filtratie om zwaveldioxide te verwijderen uit de lucht die wij inademen.

Zwaveldioxide verwijderen

Zwaveldioxide kan schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid. Het gebruik van moleculaire filtratie kan mensen, producten en processen helpen beschermen tegen de schadelijke effecten ervan.

BESCHERMING EN BEWARING VAN KUNST EN VOLKSGEZONDHEID

Zwaveldioxide is een veel voorkomende probleem in musea en culturele erfgoedlocaties. Vaak moeten niet alleen de mensen worden beschermd, maar ook de artefacten. Voornamelijk tegen de corrosieve schade die zwaveldioxide teweeg brengt. Bij Camfil hebben we met meerdere musea samengewerkt om verschillende verontreinigingen in de lucht (zoals zwaveldioxide) te verwijderen en ervoor te zorgen dat de artefacten worden beschermd en bewaard. Met de gecombineerde kennis van conservatoren en experts op het gebied van ventilatiesystemen kunt u de beste combinatie van filters selecteren om een gecontroleerde omgeving te creëren.

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op!
Zoek contactpersoon