Luchtfiltratie in datacenters

Vervuiling zorgt ervoor dat de bedrijfskosten toenemen en dit beklemtoont de nood aan effectieve luchtfiltering.

Door de toenemende luchtvervuiling over de hele wereld, krijgen vele datacenters in stedelijke gebieden te maken met technische storingen. Deze worden veroorzaakt door de slechte luchtkwaliteit, wat de nood aan een effectief luchtfiltersysteem duidelijk maakt.

Luchtvervuiling is een groot probleem geworden in vele geïndustrialiseerde gebieden, waaronder wereldsteden zoals Peking, Los Angeles, Tokyo en New York.

Deze steden worstelen met vervuiling die veroorzaakt wordt door files, productie- en andere processen die vervuilende stoffen in de lucht blazen.

Veel van deze steden beschikken over enorme datacenters met grote netwerkcomputers die van vitaal belang zijn voor de dagelijkse activiteiten en die de IT-systemen en -apparatuur van een bedrijf ondersteunen.

Maar naarmate de luchtvervuiling erger wordt, komt de luchtkwaliteit in een datacenter in het gedrang en dat kan op verschillende manieren een negatief effect hebben op het bedrijf.

Corrosieve werking van verontreinigende stoffen

Om datacenters operationeel te houden, moeten ze tot op een specifieke temperatuur gekoeld worden en moet de apparatuur beschermd worden tegen de elementen om dure storingen te voorkomen.

De meest urgente bedreiging voor de duurzaamheid van een datacenter is de corrosie van elektronische componenten, wat direct kan leiden tot systeem- of technische storingen.

Deze corrosie wordt meestal veroorzaakt door ventilatiesystemen die polluenten aanzuigen van buitenaf en door deuren die opengaan bij het betreden of verlaten van de installatie.

Hoewel verschillende schadelijke gassen tot corrosie kunnen leiden, zijn de meest voorkomende vervuilende stoffen die een datacenter kunnen binnendringen zwaveldioxide, waterstofsulfide en zwevend stof, ook bekend als particulate matter (PM).

In steden zoals Peking zorgt de uitstoot van auto's, kolencentrales en branden voor heel wat fijnstof. Deze factoren dragen bij tot de dikke mist die de Chinese hoofdstad vaak blokkeert.

De zware vervuiling in Peking heeft geleid tot ziektes zoals astma, bronchitis en andere aandoeningen van de luchtwegen, die de gezondheidszorg zwaar belasten.

Deze vervuilende stoffen kunnen ook computercircuits en metaal afbreken. Ze veroorzaken ook storingen in de stroomtoevoer. Dit kan in een datacenter leiden tot stroomuitval of tot het doorbranden van de elektronische componenten wanneer de elektriciteit door de verkeerde stroomkring stroomt.

Een weinig bekend feit over luchtvervuiling is dat het de accumulatie van zout in de lucht versnelt.

Zout is een belangrijke oorzaak van corrosie, het kan een slechte buitenluchtkwaliteit en problemen veroorzaken zoals de achteruitgang van elektronische componenten (in datacenters.)

Storingen in algemene datacenters te wijten aan vervuilende stoffen.

Omdat datacenters zo gebouwd zijn dat ze afhankelijk zijn van de gelijktijdige samenwerking tussen de verschillende componenten, kan een storing op één functie een negatief gevolg hebben op het volledige systeem.

Een van de grootste problemen die veroorzaakt worden door slechte luchtkwaliteit in datacenters is het feit dat polluenten in het gebouw het koelsysteem in gevaar kunnen brengen. Dit kan leiden tot een defect koelsysteem, of dat er meer stroom nodig is om koele lucht te genereren en de componenten operationeel te houden.

Bovendien kunnen zout en zwavel in deze datacenters belangrijke elektrische componenten aantasten en dat kan stroomtekorten, ontladingen en beschadiging van apparatuur veroorzaken.

Luchtzuivering is een must

Elk bedrijf met een datacenter, moet de effecten van slechte binnenluchtkwaliteit voorkomen met een effectief luchtfiltersysteem.

Vaak worden systemen aanbevolen die real-time monitoring bieden om ervoor te zorgen dat de luchtfilterapparatuur met een optimale efficiëntie werkt. Filters kunnen de lucht in datacenters zuiveren en door de lucht onder druk te zetten, kunnen ze polluenten van buitenaf tegenhouden.

Camfil biedt jarenlang beproefde oplossingen

Camfil is al meer dan 50 jaar marktleider en biedt datacenters luchtfiltersystemen die voortdurend verbeterd worden om te blijven voldoen aan de veranderende behoeften van haar klanten. Camfil weet dat de grootste wereldwijde gezondheidsuitdaging van het nieuwe millennium het gebrek aan schone lucht is, en dit vooral in ontwikkelingslanden.

Dat is de reden waarom Camfil zich inzet om geavanceerde luchtfiltersystemen aan te bieden die betaalbaar zijn: schone lucht is immers een mensenrecht. 

Lees hier meer over de verwezenlijkingen van Camfil in datacenters (Engelstalig artikel): Camfil in 10 Best Performing Data Centre Solution Providers

Created dinsdag 7 mei 2019
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op!
Zoek contactpersoon