Hoe kan de binnenluchtkwaliteit en de arbeidsproductiviteit worden verbeterd?

Recent onderzoek toont aan dat er een samenhang is tussen de luchtkwaliteit in gebouwen en de productiviteit van werknemers en dat een goede luchtkwaliteit een onmiddellijk effect heeft op de prestaties van het personeel. Inzicht in de relatie tussen deze twee onderwerpen zal werkgevers helpen om zowel de luchtkwaliteit als de gezondheid en prestaties van hun werknemers te verbeteren.

Hoewel welzijnsprogramma's in bedrijven vaak instructies inhouden omtrent voeding en beweging om zo de gezondheid en prestaties van werknemers te verbeteren, zouden dergelijke programma's zich ook beter richten op de leefomgeving van het kantoorgebouw zelf. Recente studies tonen aan dat er een link bestaat tussen de luchtkwaliteit in gebouwen en de productiviteit van het personeel. Een goed luchtfiltersysteem zal niet enkel de gezondheid en het comfort van de werknemers ten goede komen, maar het zal ook hun cognitieve prestaties en efficiëntie verbeteren. Waarom is slechte luchtkwaliteit gelinkt aan slechtere prestaties? En wat kan men doen om de kwaliteit van beide te waarborgen?

De relatie tussen de binnenluchtkwaliteit en productiviteit

Een betere luchtkwaliteit betekent dat er minder schadelijke stoffen en meer zuurstof in de lucht zitten. Een verbeterde zuurstofstroom naar de hersenen resulteert in betere cognitieve prestaties, terwijl de symptomen van zuurstofgebrek onder andere duiden op een afname van de cognitie. (1)

Een onderzoek door Harvard University en Syracuse University bestudeerde de relatie tussen de binnenluchtkwaliteit en productiviteit. De onderzoeksteams deden tests met werknemers in verschillende gesimuleerde kantooromgevingen met verschillende niveaus kooldioxide, emissies van kantoormaterialen en ventilatie. De werknemers werden getest en gemonitord op basis van twee verschillende omgevingen. Bij één van de testsituaties voerden de werknemers normale taken uit in een „groene” omgeving met goede ventilatie en gereduceerde kooldioxide- en emissieniveaus, terwijl de werknemers in de andere omgeving hun taken uitvoerden in een normaal kantoorgebouw. (2)

„De werknemers die hun taken in de „groene” omgeving uitvoerden, presteerden ongeveer 60% beter op cognitieve taken dan de werknemers die in de standaardomgeving getest werden,” aldus Kevin Wood, Camfil USA Vice President Sales & Marketing. „Toen de ventilatie verdubbeld werd onder de „groene” omgeving, nam de cognitieve prestatie toe met meer dan 100%. Deze resultaten zijn overtuigende argumenten om de luchtkwaliteit en productiviteit in kantoorgebouwen en andere werkplekken serieus te nemen. Het beïnvloedt niet alleen de gezondheid van de werknemers, maar ook de productiviteit en bedrijfsresultaten.”

Naast de gunstige effecten van een verbeterde luchtkwaliteit op de cognitie, verbetert goede luchtkwaliteit ook de gezondheid in het algemeen. Een ander onderzoek nam 10 „groen” gecertificeerde gebouwen onder de loep en stelde vast dat werknemers in deze omgevingen 30% minder last hadden van hoofdpijn en ademhalingsproblemen dan werknemers in gewone kantoorgebouwen. Dit resultaat kwam bovenop de toename van 27% bij het uitvoeren van cognitieve taken. De werknemers konden 's nachts zelfs beter slapen. 

Een investering in schone binnenlucht voor werknemers verdien je snel terug. Recent onderzoek toont aan dat een jaarlijkse investering in de binnenluchtkwaliteit van $40 per persoon resulteert in een productiviteitstoename ter waarde van ongeveer $6500.

De kwaliteit van de binnenlucht en productiviteit verbeteren 

Het verbeteren van de binnenluchtkwaliteit kan gebeuren nadat vastgesteld werd dat er problemen zijn met de luchtkwaliteit in een gebouw. Variabelen zoals kooldioxide-emissies, vochtigheidsgraad, luchtstroom en temperatuur kunnen geanalyseerd worden om te bepalen of er een probleem is met de luchtkwaliteit in het gebouw. Om goede luchtkwaliteit te verzekeren moeten er ook preventieve maatregelen genomen worden. Verwarmings- en koelsystemen en filters en zuiveringsinstallaties moeten regelmatig onderhouden en geïnspecteerd worden om de verspreiding van vervuiling tegen te gaan voordat ze een probleem vormen.  (3)

Er zijn drie hoofdstrategieën die moeten worden geïntegreerd om de kwaliteit van de binnenlucht te controleren. Polluenten moeten door ventilatie en filtersystemen verdund en uit het gebouw verwijderd worden om de lucht te zuiveren van resterende vervuilende stoffen.

De bronnen van dergelijke polluenten moeten uit het gebouw verwijderd worden of van de gebruikers geïsoleerd worden door luchtdrukstabilisatoren en fysieke barrières. Biologische contaminatie zoals schimmels, bacteriën, pollen en andere allergenen kunnen ontstaan door slecht onderhoud of poetswerk en kunnen het gebouw worden binnengebracht door de gebruikers of door geïntroduceerde buitenlucht. Chemische polluenten worden vaak gegenereerd door producten die in het gebouw gebruikt worden zoals chemische reinigingsmiddelen of bepaalde toestellen. Programma's voor het beheer van de binnenluchtkwaliteit zouden in de eerste plaats blootstelling van mensen aan deze polluenten tot een minimum moeten beperken.

„Naarmate gebouwen energie-efficiënter zijn geworden, worden ze ook steeds luchtdichter. Dit betekent dat er in het gebouw minder luchtcirculatie is, waardoor polluenten gemakkelijker binnenblijven,” zegt Kevin Wood, Camfil USA Vice President Sales & Marketing. „Ventilatie is noodzakelijk om de luchtkwaliteit te controleren onder deze omstandigheden, omdat het zorgt voor de verdunning van stoffen zoals schimmels en kooldioxide. HVAC-systemen zijn essentieel voor het behoud van goede luchtkwaliteit, maar ze kunnen in sommige gevallen ook een bron zijn van polluenten. Als filters besmet raken met vocht of vuil, kan dat leiden tot microbiële groei.” (4)

HVAC-systemen zijn het meest effectief als ze ontworpen zijn om aan de noden van het gebouw waar zij geïnstalleerd worden te voldoen. Bij verbouwingen moet het HVAC-systeem aangepast worden aan de gewenste omstandigheden. Als een kantoorgebouw, bijvoorbeeld, gerenoveerd wordt aan een groter aantal werknemers, moet het HVAC-systeem ook aangepast worden.

Facility Managers spelen een cruciale rol bij de promotie van binnenluchtkwaliteit en productiviteit. Ze moeten de huidige binnenluchtkwaliteit evalueren door de technische gegevens voor HVAC-ontwerp, -installatie en -werking te controleren en een binnenluchtprofiel voor het gebouw op te stellen, met inbegrip van potentiële bronnen voor binnenluchtvervuiling.

„Facility managers kunnen personeel opleiden over het beheer van de binnenluchtkwaliteit, door middel van training en beleidslijnen i.v.m. polluentenmanagement. De heer Wood verklaart ook dat: „Managers het gebouw en de ventilatiesystemen moeten onderhouden en beheren om zo een goede binnenluchtkwaliteit te waarborgen door het opstellen en doen naleven van een standaard gebruiks- en onderhoudsbeleid en door snel te reageren op overstromingen, lekkages of andere incidenten die een negatieve impact kunnen hebben op de binnenluchtkwaliteit.” „Tot slot moeten Facility Managers mogelijke vervuilingsbronnen zoals sigarettenrook, stof en puin van bouwwerken, dampen van ongediertebestrijding en uitlaatgassen van garages kunnen aanpakken.” (5)

Als u zowel de luchtkwaliteit van uw gebouwen, als de productiviteit van uw werknemers wilt verbeteren, bezoek dan de webpagina van Camfil luchtfilters voor professioneel advies over het behoud van de luchtkwaliteit en om meer te weten te komen over ons uitstekende aanbod van luchtfilteroplossingen en commerciële luchtreinigers.

Bronnen (Engelstalig) 

1) https://lunginstitute.com/blog/oxygen-levels-brain-function/
2) https://phys.org/news/2017-05-air-quality-productivity.html
3) http://www.fmj.co.uk/breathe-easy-2/
4) http://www.triplepundit.com/2017/02/indoor-air-quality-worker-productivity/
5) https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/office-building-occupants-guide-indoor-air-quality

 

Created dinsdag 7 mei 2019
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op!
Zoek contactpersoon