AirImage-COR

Real-time corrosiemonitor

Corrosie wordt meestal pas herkend als het te laat is, wat resulteert in schade die voorkomen had kunnen worden. Camfil's AirImage-COR corrosie controle monitor meet onmiddellijk corrosieve gassen in de lucht om aan te geven wanneer luchtfilters moeten worden vervangen om gevoelige elektronische apparatuur te beschermen en waardevolle bezittingen te bewaren.

Eenvoudige installatie met de Progressieve Webapplicatie

Eenvoudige installatie
Progressieve
Webapplicatie

De progressieve webapplicatie (PWA) maakt gebruik van moderne webtechnologieën om een gebruiksvriendelijke app-achtige ervaring te creëren. PWA is eenvoudig te installeren en werkt zowel op desktop- als mobiele apparaten voor het instellen, beheren, bijwerken en analyseren van het toestel en zijn gegevens.


Meest nauwkeurige sensoren ontworpen voor real-time corrosiemonitoring

Sensoren ontworpen voor real-time corrosiemonitoring

AirImage-COR meet en registreert de verandering in de tijd van de elektrische weerstand (ER) van een dun metalen pad dat op een isolerend substraat is aangebracht. Naarmate het metaal corrodeert, neemt de doorsnede van het pad af en neemt de weerstand toe. De toename in weerstand wordt gebruikt om de corrosiesnelheid te berekenen.

AirImage-COR meet het verlies van metaaldikte en daarom biedt de techniek een directe correlatie met corrosiviteit.

De enige corrosie-monitor met touchscreen

De enige corrosiemonitor met touchscreen

Met de meest gebruiksvriendelijke luchtcorrosiemonitor met LED-melding op de markt kun je eenvoudig controleren en swipen tussen de drie verschillende schermen op het 5" touchscreen display.

Meer verbonden,
zelfs op afstand.

Meer verbonden, zelfs op afstand.

De progressieve webapplicatie (PWA) biedt toegang op afstand en beheer van de AirImage-COR op desktops, tablets en mobiele apparaten via bekabelde of draadloze verbindingen.

Eenvoudige installatie en communicatie

Voedingsbron

USB-C

Bekabelde Verbinding

Ethernet Ethernet
USB USB
Analog 4-20 mA Analoog 4-20 mA
RS485 RS485

Draadloze Verbinding

Wi-Fi
Bluetooth
GPRS-compatibiliteit met mobiele apparaten

Corrosie en de effecten ervan

Corrosie is een natuurlijk proces dat optreedt wanneer metalen reageren met moleculaire verontreinigingen in de lucht, waardoor de eigenschappen van het metaal geleidelijk afnemen. Corrosie kan schade veroorzaken aan machines, apparatuur en zelfs cultureel erfgoed, wat leidt tot veiligheidsrisico's en dure reparaties. Het kan ook de integriteit van elektronische componenten aantasten, waardoor hun levensduur en efficiëntie afnemen.

Elektronische apparatuur is essentieel voor de continue werking van bedrijven. Om het risico op corrosie te beperken, zijn normen zoals ANSI/ISA S71.04-2013 ontwikkeld om de corrosiviteitsniveaus van omgevingen te classificeren om gevoelige apparatuur en processen te helpen beschermen. Real-time monitoring van moleculaire verontreinigingen kan corrosie helpen voorkomen en zorgen voor 100% operationele tijd en beschikbaarheid van elektrische apparatuur. Hiernaast kan het ook helpen bij de bescherming van delicate artefacten.

FAQ airimage-cor

De AirImage-COR kan gebruikt worden in elke industrie die te maken krijgt met corrosie. Deze omgevingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, controlekamers van industriële processen, ruimtes waar gegevens worden uitgewisseld en ruimtes met cultureel erfgoed zoals musea, galerijen en archieven.

De AirImage-COR meet corrosiviteitsklassen (G1, G2, G3, GX) volgens de ISA Standaard 71.04-2013.

De AirImage-COR moet worden geplaatst in de ruimte waar de samenstelling van de lucht het meest representatief is. De eenheid kan losstaand of aan de muur worden gemonteerd, afhankelijk van de vereiste positie.

Ja, er zijn verschillende aansluitmogelijkheden om de AirImage-COR aan te sluiten op verschillende gebouwbeheersystemen (analoog 4-20 mA, RS485, Ethernet, Wi-fi).

De AirImage-COR bewaakt de corrosiviteit van de lucht, de temperatuur, de relatieve vochtigheid en de differentiële of absolute druk. De AirImage bewaakt de PM1, PM2.5, temperatuur en relatieve vochtigheid.

Ja, de procedure voor het vervangen van de sensor staat beschreven in de gebruikershandleiding.

Door corrosiviteitsniveaus in de lucht te meten kan de AirImage-COR helpen potentiële problemen te identificeren voordat er schade optreedt. Hierdoor worden dure procesonderbrekingen en ongepland onderhoud voorkomen en waardevolle objecten beschermd.

Neem contact op met uw Camfil-vertegenwoordiger of plaatselijk kantoor: https://www.camfil.com/nl-be/support-en-diensten/support/contactlocator
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op!
Zoek contactpersoon