Luchtkwaliteit in ziekenhuizen is uiterst belangrijk

Als plaats van genezing en herstel is de luchtkwaliteit in ziekenhuizen nog belangrijker dan in commerciële kantoren en winkelcentra. Het doel van een ziekenhuis is om mensen in goede gezondheid te ontslaan. Een essentieel aspect van dit proces is om ervoor te zorgen dat polluenten in de lucht de bestaande omstandigheden niet verergeren.

"We weten door ons onderzoek dat veel ziekenhuizen worstelen met hun budget”, aldus Dave Blackwell, Healthcare Business Segment Manager. „Dat resulteert in het feit dat deze faciliteiten goedkope luchtfilters installeren die een slechte prijs-kwaliteit verhouding hebben, en erger nog, deze filters elimineren het soort polluenten dat een duidelijk gevaar vormt voor patiënten en ziekenhuispersoneel niet.” Dit probleem was zo ernstig dat de Amerikaanse ASHRAE norm 52,2 onlangs is gewijzigd om fabrikanten te verplichten alle MERV-gewaardeerde luchtfilters te testen, inclusief de luchtfilters voor ziekenhuizen. Eenvoudig gezegd moeten ziekenhuizen eisen dat de ASHRAE-testrapporten door hun leverancier worden meegeleverd.

VOORNAAMSTE UITDAGINGEN OMTRENT LUCHTKWALITEIT IN ZIEKENHUIZEN

De voornaamste reden dat ziekenhuizen gedwongen worden om meer te besteden aan luchtkwaliteit is dat deze instellingen voor grotere vervuilende uitdagingen staan dan andere afgesloten faciliteiten.

Volgens een artikel op de website van Consulting-Specifying Engineer (1) zijn patiënten en ziekenhuispersoneel twee belangrijke factoren als het gaat over de luchtkwaliteit in ziekenhuizen.

Omdat ziekenhuizen gevuld zijn met patiënten die lijden aan verschillende aandoeningen, is de kans veel groter dat sommige van deze patiënten de binnenlucht kunnen vervuilen met besmettelijke polluenten.

Zo blijkt bijvoorbeeld uit een recente studie van onderzoekers aan het Massachusetts Institute of Technology dat beschreven werd in een artikel in Healthline (2) en ook gepubliceerd werd in het Journal of Fluid Mechanics. Namelijk dat druppels die gelanceerd worden bij hoesten en niezen, 200 keer verder kunnen reizen dan wetenschappers eerder hadden gedacht.

De meeste wetenschappers waren het erover eens dat de wolk van besmettelijke polluenten bij een hoest 60 meter ver kon reiken, maar de nieuwe studie toonde aan dat "druppels met een diameter van 100 micrometer vijf keer zo ver kunnen vliegen dan eerder geschat, dat druppels met een diameter van 10 micrometer 200 keer zo ver kunnen reizen, en dat druppels met een diameter van minder dan 50 micrometer lang genoeg in de lucht kunnen blijven om ventilatietoestellen in plafonds te bereiken".

Het onderzoek was belangrijk om duidelijk te maken hoe polluenten in de lucht van ziekenhuizen de luchtkwaliteit in gevaar kunnen brengen en tot besmettelijke infecties kunnen leiden.

Lydia Bourouiba, de auteur van de studie en assistent-professor aan de afdeling Civil and Environmental Engineering van het MIT verklaarde:

"Dit kan allemaal helpen bij het vaststellen en verbeteren van mitigatiestrategieën zoals de afstand tussen patiënten in ziekenhuizen, luchtventilatie en -filtratie in kleine ruimtes.”

Maar om een effectieve luchtfiltratiestrategie te kunnen uitvoeren, moeten gezondheidsfunctionarisen over voldoende middelen beschikken, waarbij geld meestal een doorslaggevende factor is.

 

BUDGETTAIRE EFFECTEN OP DE LUCHTKWALITEIT IN ZIEKENHUIZEN

Er is de laatste tijd veel geschreven over het aantal openbare ziekenhuizen dat te maken heeft met extreme begrotingsbezuinigingen en veranderingen in de manier waarop Medicaid (een hulpverleningsprogramma in de VS) hen vergoedt voor het behandelen van patiënten.

Hoewel dit raakvlakken lijkt te hebben met de luchtkwaliteit in ziekenhuizen, is het de kern van de financieringscrisis die veel gezondheidsfunctionarisen heeft gedwongen om goedkopere luchtfilters te gebruiken. Deze filters hebben meestal niet de capaciteit om de meest schadelijke deeltjes te elimineren die de gezondheid van de patiënt en de werknemer kunnen beïnvloeden.

Bovendien worden veel ziekenhuizen belast met de bedragen die ze moeten uitgeven aan patiënten die zijn opgenomen met luchtwegaandoeningen die rechtstreeks verband houden met luchtvervuiling.

Maar een recente studie op de website van Rand Corporation (3), constateerde dat verzekeringsmaatschappijen zoals Medicare en ziekenhuizen hun uitgaven voor acute zorg daadwerkelijk kunnen verminderen als zij zich zouden concentreren op het verminderen van het algemene luchtvervuilingsniveau.

De studie volgde het aantal gevallen op die in verband werden gebracht met vervuiling bij vijf Californische ziekenhuizen tussen 2005 en 2007. De studie stelde dat zowel de ziekenhuizen als de zorgverzekeraars significant geld zouden besparen op de zorg voor patiënten met vervuilingsgerelateerde aandoeningen als ze de staat hadden geholpen om aan de federale normen voor schone lucht te voldoen.

Uit het artikel:

"Voldoen aan de federale normen voor schone lucht, had naar schatting 29.808 ziekenhuisopnames en spoedbezoeken in heel Californië kunnen voorkomen...”„Bijna driekwart van de potentieel voorkomen gebeurtenissen zijn toe te schrijven aan de verminderingen van het omgevingsniveau fijn stof, dat wil zeggen fijn stof met een aerodynamische diameter van minder dan, of gelijk aan 2,5 micrometer [2,5 pm].”

Botweg uitgedrukt in cijfers, kostte het niet voldoen aan de schone lucht normen tijdens de twee jaar durende studie $193.100.184 aan de zorgverzekeraars.

Dat betekent dat betere luchtkwaliteit bijna 194 miljoen dollar aan uitgaven voor de gezondheidszorg zou hebben opgeheven, niet alleen voor de verzekeraars, maar ook voor de ziekenhuizen die belast waren met patiënten die acute zorg nodig hadden voor deze ziektes die in verband worden gebracht met vervuiling.

Hoewel dit slechts één studie is over het onderwerp, is het duidelijk dat elke poging om de vervuiling buitenshuis te verminderen een positief netto-effect zal hebben op de binnenluchtkwaliteit in vele ziekenhuizen, waardoor de kosten worden verminderd en er meer middelen kunnen worden ingezet op luchtfiltratie.

En over besparen gesproken………Energie-efficiënte luchtfilters met een lange levensduur kunnen de energiekosten voor het HVAC-systeem van uw ziekenhuis verminderen en de installatiekosten 2 tot 3 keer verlagen. De meeste ziekenhuizen beseffen niet dat hoogwaardige luchtfilters op termijn meer kunnen besparen dan ze kosten.

BRONNEN (in het Engels)

  1. http://www.csemag.com/single-article/indoor-air-quality-in-hospitals/b4a355bfbd61c4902f08216c20be3e8e.html
  2. http://www.healthline.com/health-news/coughs-and-sneezes-send-particles-far-041314
  3. https://www.rand.org/pubs/periodicals/health-quarterly/issues/v2/n3/06.html

Het Engelstalige blogbericht Hospital Air Quality Matters – Learn Data from Camfil Report verscheen eerst op Air Filters for Clean Air .

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op!
Zoek contactpersoon