Пионери за чист въздух
Каква е нашата тайна?

ПОСВЕТЕНО НА КАУЗАТА

Горди сме, че никой друг производител за филтриране на въздух не постига рекорди като нашия в областта на устойчивостта. Camfil е първият, който признава, прегръща и подчертава значението на устойчивата филтрация на въздуха и ние разрастваме бизнеса си всяка година по устойчив начин. Каква е нашата тайна? 

  • За да подчертаем устойчивостта и да се превърнем в компания за устойчиво филтриране на въздух номер едно в света, стартирахме вътрешна програма през 2009 г. CamfilCairing и публикувахме на доброволни начала първия си корпоративен доклад за устойчивост.
  • Ние сме първият производител на филтри, който въвежда софтуер за изчисляване на жизнения цикъл (LCC), който позволява оптимизиране на системи за отопление, вентилация и климатизация (HVAC) за сгради.
  • Участваме активно в стандартизацията на въздушните филтри и въведохме енергийни рейтинги за нашите филтри, преди да бъде приета системата за класификация на енергията на Eurovent Certita.
  • Всяка година Camfil Group показва стабилен финансов растеж. Ние приемаме нашата социална отговорност сериозно, като осигуряваме оптимални условия за работа на нашите служители, подкрепени от силно управление на човешките ресурси и местни програми за грижа и здраве на служителите. Тази глобална работна сила ни помага постоянно да увеличаваме годишните си продажби и приходи, за да можем да допринесем за икономическия растеж в световен мащаб.

Активно работим с нашата мисия - чист въздух, човешко право. Непрекъснато напредваме и нашата посвещеност и ангажираност на тази кауза никога няма да избледнее.