УСТОЙЧИВОСТ
Приоритет от първия ден

УСТОЙЧИВОСТ

ДИШАНЕТО Е ОТ СЪЩЕСТВЕНА ВАЖНОСТ ЗА ЖИВОТА

Това е инстинкт - първото нещо, което правим, когато се родим. Естествено очакваме въздухът да е чист, но не подлагаме на съмнение качеството на въздуха, който дишаме. Научната общност и световните медии продължават да докладват за връзките между човешкото здраве и лошото качество на въздуха. Както националните, така и международните организации се занимават с този проблем. Тъй като въздействието върху здравето и икономиката става по-очевидно, те се стремят да определят нови стандарти и да повишават осведомеността.

В Camfil разглеждаме като наша отговорност да подкрепим тези глобални инициативи, така че да можете да си поемете дъх с пълна увереност.

ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА, ПРОЦЕСИТЕ И ОКОЛНАТА СРЕДА

Camfil е устойчива компания от първия ден. Повече от половин век помагаме на хората да дишат по-чист въздух. Убедени сме, че заедно с нашите клиенти, служители и заинтересовани страни можем да оформим наистина устойчиво бъдеще.

Ние имаме силна вътрешна култура на устойчивост, родена и отгледана на скандинавския пазар и вградена във всичко, което правим в световен мащаб днес. Да бъдем устойчиви ни дава конкурентно предимство. Но за нас това е естествен подход към нашата работа, който пряко облагодетелства нашите клиенти. Ние твърдо вярваме, че най-добрите решения за нашите клиенти са най-добрите решения и за нашата планета. Ето защо на всяка стъпка - от дизайна до доставката и през жизнения цикъл на продукта - ние отчитаме въздействието на това, което правим върху хората и света около нас.

Чрез нов подход към решаването на проблеми, иновативен дизайн, прецизен контрол на процеса и силен фокус върху клиентите, ние се стремим да бъдем по-ефективни във всички аспекти, за да можем всички да дишаме по-лесно. Научете повече и открийте как Camfil може да ви помогне да защитите хората, процесите и околната среда.

Гледайте: Поеми си въздух

Чист въздух. Здравословно бъдеще. Вижте нашето кратко видео за нашата визия.