ИНОВАЦИИ ЗА БЪДЕЩЕТО
2013-2019

НАПИСАНА Е НОВА ИСТОРИЯ

2013

50 години Камфил; годишнина, която Camfil отбелязва по целия свят. Но компанията не лежи на лаврите си. Camfil продължава да бъде водещият производител на филтри в света. Третото поколение на семействата Ларсон и Маркман излиза на сцената и до днес има важни ръководни позиции в Camfil Group.

2014

Camfil се сдобива с експерти за улавяне на масло и мъгла, Handte Group (Германия), за да разшири сегмента на промишлено събиране на прах, мъгла и дим на Camfil. 

2015

Camfil предлага на пазара най-енергийно ефективните джобни филтри и за пореден път демонстрира способността си за иновации. Екологичното съзнание, ниското потребление на енергия и намаляването на разходите са във фокуса на разработването на продукта.

2017

Camfil разширява водещата позиция на пазара на Иберийския полуостров чрез придобиване на Servifiltro.

2018

Camfil придобива MC Air Filtration във Великобритания и Chimbault-Peyridieux във Франция. Servifiltro официално се открива като новата фабрика на Camfil Spain. Camfil и Salvador Escoda постигат споразумение да предоставят качествени продукти Camfil и в магазините си за доставки в Испания. Camfil пуска новия си уебсайт с фокус за крайните потребители и клиенти.