НАШАТА ИСТОРИЯ
Иновации в миналото, настоящето и бъдещето

ИСТОРИЯТА НА CAMFIL

КАМФИЛ ЗАВЛАДЯВА СВЕТА: ОТ МЕСТНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДО ГЛОБАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Разберете как нашата история започна през 1963 г. и органично прерасна в производство на устойчиво, най-добрите в класа си продукти и услуги за филтриране на въздуха за европейския пазар, като се превърна в световен лидер на решенията за чист въздух.