ОТКРИЙТЕ НАШЕТО РАБОТНО МЯСТО
Гордеем се с това къде работим

Открийте нашето работно място

Искате ли да се гордеете с това къде работите? Имате ли желание да предоставяте стойност на клиентите? 
Искате ли да направите света по-добро място?

Тогава се присъединете към нас в нашата мисия: Чист въздух, човешко право.

Прочетете по-долу за нашите основни ценности и начините, чрез които гарантираме, че нашите действия днес оказват положително въздействие утре.

Нашите основни ценности

Основните ни ценности изразяват душата на нашата компания - кои сме и къде искаме да отидем. Ние насърчаваме всички, които работят с нас, да разберат и изживеят ценностите на Camfil.

Надеждност

Ние сме надеждни, защото познаваме пазара: ние сме честни и откровени. Нашите хора, продукти и процеси винаги трябва да отговарят или да надвишават договорените резултати.

Ангажираност

Ние се ангажираме винаги да се стремим към най-добрите възможни решения и сме в челните редици на технологичните и екологични разработки в нашите области на експертиза.

Удовлетвореността на клиентите

Ние поставяме нашите клиенти на първо място. Ние се фокусираме върху идентифицирането на нуждите на клиентите и създаването на дълготрайна стойност за клиента.

Съвместна дейност

Работата заедно ни прави по-силни и увеличава удовлетвореността на служителите, както на местно, така и на глобално ниво.

ПОСВЕТЕНИ НА НЕПРЕКЪСНАТОТО ПОДОБРЕНИЕ

В Camfil ще бъдете насърчени да постигнете целите си - и след това да създадете нови.

Например, чрез непрекъснат диалог с доставчиците на филтърни медии и иновации в дизайна на филтрите, ние намалихме съпротивлението на въздушния поток на нашите филтри, директно подобрявайки енергийната ефективност на вентилационните системи, които използват нашите продукти в климатични инсталации и други филтриращи системи.

И всеки ден помагаме на нашите клиенти да изберат най-енергийно ефективните филтри, за да постигнат по-ниска консумация на енергия за по-добър бизнес и по-здрава планета.

ПОСВЕТЕНО НА РАЗВИТИЕТО НА ВАШАТА КАРИЕРА

Camfil знае, че бъдещето на нашата компания се основава на инвестициите, които правим в нашите хора. Така че, когато работите с нас, получавате възможност да научите нови умения, да реализирате пълния си потенциал и да приложите талантите си за укрепване на бизнеса.

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Уверяваме се, че всички служители получават редовни отзиви за представянето си и могат да обсъждат развитието си. Правим това чрез годишна оценка на представянето, която ни помага да оценим напредъка ви в работата и ви помага да постигнете бъдещите си цели.

Ние също така предлагаме CAMPAIR (Camfil Personnel Attitude Involvement Research), проучване на служителите, което ни помага да разберем какво прави компанията добре и трябва да се поддържа и какво трябва да се промени и да се направи по-добре.

Нашият постоянно висок процент на реакция сред всички служители в Camfil Group - близо 90 процента - показва силен ангажимент към нашата компания. В замяна ние проследяваме и следим резултатите.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧЕНЕ

Camfil предлага вътрешно обучение чрез Camfil Academy, включително популярен курс за новодошли предимно за нови служители по продажбите и маркетинга. Проведен в люлката на Camfil, офисът в Троса, Швеция, той дава на наетите нови представители въведение в нашето продуктово портфолио, както и в нашата култура и ценности.

ПОСВЕТЕНО НА КОРПОРАТИВНО ГРАЖДАНСТВО

В цялата група Camfil сме посветени на това да направим разлика - на работното място, в нашите общности и по света - чрез образователни инициативи, доброволчество и гражданско лидерство. Като водещ играч в индустрията за филтриране на въздуха, ние прилагаме глобален опит за постигане и непрекъснато подобряване на екологичните характеристики и устойчивост. В крайна сметка това е нашата отговорност.

Ангажирането на служителите в местните действия за устойчивост и корпоративна социална отговорност е важна част от нашето корпоративно гражданство. Правим това чрез CamfilCairing, общогрупова програма, която демонстрира как се грижим за въздуха, който дишаме, и по-широки екологични проблеми.  

ПОСВЕТЕНО НА ЗДРАВИ И БЕЗОПАСНИ РАБОТНИ МЕСТА

Искаме да свършите най-добрата работа, която можете. Това означава да бъдете мотивирани, здрави и бсигурни на работното място.

В нашите производствени обекти ние непрекъснато прилагаме методологии за управление на риска, за да идентифицираме рисковете за безопасност и здраве при работа (БЗР). Ние интегрираме безопасността в нашите оперативни политики и системи за управление като ключови критерии за ефективност. Ние измерваме рисковете за БЗР, които можем да запишем, изследваме ги и дефинираме мерки за смекчаване, за да предотвратим появата им.

ПОСВЕТЕНО НА РАВЕНСТВОТО НА ПОЛОВЕ

Camfil се стреми към приобщаваща бизнес култура, при която, както мъжете, така и жените могат да преодолеят стереотипите и да се развият с пълния си потенциал.

През 2017 г. Camfil в континентална Европа и Британските острови стартира инициатива за КСО за получаване на етикета за европейски и международен стандарт за равенство между половете (GEEIS). GEEIS е създаден от Arborus Fund, първият глобален дарителски фонд, подпомагащ равенството между половете на работното място, и Bureau Veritas, международната агенция за сертифициране. Той признава бъдещи компании, които насърчават жените в процесите на вземане на решения на работното място.

На 16 септември 2019 г. Camfil получи Arborus GEEIS-SDG Trophy, нова международна награда, признаваща бизнеса, който отговаря на европейските международни стандарти за равенство между половете (GEEIS) и Целта на ООН за устойчиво развитие (SDG) 5, която се фокусира върху овластяването на жените и момичетата. 9 субекта на Camfil вече са получили сертификат GEEIS, а допълнителни 3 работят по получаването на своите сертификати. Но ние не спираме до тук. Продължаваме да напредваме, така че повече от нашите офиси да получат признание за насърчаване на равенството на работното място.