Cilji Združenih Narodov
Zagotavljanje pomembnih globalnih prispevkov

Cilji Združenih Narodov

Camfil svojo strategijo usklajuje s cilji ZN za trajnostni razvoj. Opredelili smo štiri cilje, ki so za naše poslovanje najpomembnejši in nam omogočajo najpomembnejši globalni prispevek.

DOBRO ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE

SDG 3 poziva k ukrepom za obravnavo dejavnikov zdravja, kot je onesnaževanje zraka.

Camfilovi izdelki in celotno poslovno področje se vrtijo tako, da našim strankam pomagajo zagotoviti zdravo življenje in spodbujajo dobro počutje vseh starosti. To naredimo tako, da izdelujemo zračne filtre z najvišjo učinkovitostjo, ki odstranjujejo škodljive delce in nečistoče v prezračenem zraku, in zagotavljamo sisteme za nadzor onesnaževanja zraka, ki zbirajo prah, meglo in dima za varnejša delovna okolja. Ne glede na to, ali gre za stanovanjsko, komercialno ali industrijsko uporabo, naši izdelki ščitijo ljudi, opremo, procese in zrak, ki ga vsi dihamo.

PRISTOJNO DELO IN GOSPODARSKA RAST

SDG 8 poziva k spodbujanju varnosti in varnega delovnega okolja za ustvarjanje dostojnih delovnih priložnosti.

Camfil zagotavlja zadovoljive delovne pogoje za skoraj 4.800 zaposlenih v pisarnah in proizvodnih obratih po vsem svetu. Poleg našega Kodeksa poslovne etike, Kodeksa ravnanja ter Priročnika o zdravju in varnosti, ki zagotavljajo upravljanje teh posebnih vprašanj, imamo na svojih lokalnih delovnih mestih in lokalnih programih zdravstvenega varstva zaposlenih močne prakse upravljanja s človeškimi viri. Naša globalna delovna sila nam pomaga nenehno rasti prodajo in podpira gospodarsko rast v več kot 30 državah. V vseh podjetjih, ki jih pridobi Camfil, skrbno skrbimo in proaktivno integriramo svojo močno kulturo okoli delovne etike.

TRAJNOSTNA MESTA IN SKUPNOSTI

SDG 11 aims to reduce the adverse environmental impact of cities by 2030, including by paying special attention to air quality.

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije več kot 90% svetovnega prebivalstva živi v krajih, ki presegajo smernice SZO o kakovosti zraka. Camfil-ovi zračni filtri in rešitve za čisti zrak so nekateri izmed energetsko najučinkovitejših na trgu in pomagajo očistiti zrak v zaprtih prostorih in ustvariti bolj trajnostne stavbe po vsem svetu, kjer ljudje živijo, študirajo in delajo.

ODGOVORNA PORABA IN PROIZVODNJA

SDG 12 poziva k ukrepom za izboljšanje učinkovitosti virov, zmanjšanje količine odpadkov in splošno trajnostno prakso

Eden od njegovih podciljev je zagotoviti, da imajo ljudje povsod ustrezne informacije in ozaveščenost o trajnostnem razvoju in življenjskem slogu. Kot pri večini proizvodnih podjetij tudi Camfil s svojimi dejavnostmi ustvarja emisije, ki negativno vplivajo na SDG 12.