ODGOVORNO POSLOVANJE IN ZAVEZA ZAPOSLENIH
Delovanje na trajnosten, odgovoren način

ODGOVORNO POSLOVANJE IN ZAVEZA ZAPOSLENIH

V podjetju Camfil vsak dan pokažemo svojo zavezanost - poslu, strankam in zaposlenim.

 Spodbujamo obsežno agendo o trajnosti, da zagotovimo, da lastno poslovanje vodimo na trajnosten in odgovoren način. Zaradi tega smo zaupanja vreden partner strankam in drugim deležnikom.

Naši dobavitelji cenijo, da si vzamemo čas, da jih spoznamo in vzdržujemo stalen dialog. Naše filtre nenehno razvijamo, da zmanjšujemo njihovo odpornost proti zračnemu toku, kar neposredno izboljšuje energetsko učinkovitost prezračevalnih sistemov, ki uporabljajo naše izdelke.

Interno izboljšujemo procese s programi, kot sta CamfilCairing in naš kodeks CamfilCairing (kodeks ravnanja). Ti programi nam zagotavljajo jasne politike in okvire, ki vodijo naše vsakodnevno delo.

''CAIRING'' - SKRB PO CAMFILOVO

CamfilCairing je skupinski program, ki prikazuje, kako skrbimo za zrak, ki ga dihamo, in širša okoljska vprašanja. Trajnost in korporacijsko državljanstvo vključujemo v vse vidike naše poslovne strategije. Ime je zgrajeno okoli Camfila, našega okolja, skrbi in zraka, ki ga dihamo.

Preko CamfilCairinga sodelujemo v lokalnih akcijah trajnosti in družbene odgovornosti (CSR). Vključuje pobude za trajnost in dobro korporativno državljanstvo v vseh pisarnah in območjih, v katerih delujemo.