Zaveza zaposlenih
Koda CamfilCairing

Zaveza zaposlenih

Za vključitev trajnosti in korporacijskega državljanstva v vse vidike naše poslovne strategije uporabljamo interni program in ogrodje CamfilCairing.

Leta 2009 smo objavili in distribuirali kodeks Camfilcairing, ki vsebuje številna nesporna načela glede:

  • Naš odgovor na globalne izzive glede energetske učinkovitosti
  • Kakovost zraka v zaprtih prostorih
  • Nadzor poslovne etike v dobavni verigi glede trajnostne uspešnosti
  • Okoljske in varnostne politike
  • Upravljanje s tveganji
  • Stalno izboljševanje

Kodeks CamfilCairing, ki ga na ravni skupine organizira in upravlja vodja korporativne trajnosti, daje vsakemu lokalnemu vodstvu dovolj svobode pri izvajanju politik in priporočil v skladu z ekonomskim, okoljskim in socialnim kontekstom njihovega lokalnega delovanja. Skladen pristop preko korporacijskega usklajevanja z mrežo CamfilCairing ustvarja standardiziran postopek poročanja o metrikah trajnosti.