CamCube CC-L

  • 易于安装
  • 模块化结构
  • 无需工具即可更换过滤器
  • 密封垫用于密封门和过滤器外壳
  • 稳定安全的设计
  • 易于维护
  • ICON24 magicad.ai
宽度 (mm) 高度 (mm) 深度 (mm) 接触时间0,1s (m3/h) 接触时间0,2s (m3/h)
392 392 700 650 310
392 692 700 1300 620
692 392 700 1300 625
692 692 700 2600 1250
692 992 700 3900 1875
692 1292 700 5200 2500
692 1592 700 6500 3150
692 1892 700 7800 3750
992 692 700 3900 1875
992 992 700 5850 2810
992 1292 700 7800 3750
992 1592 700 9750 4685
992 1892 700 11700 5625
1292 692 700 5200 2500
1292 992 700 7800 3750
1292 1292 700 10400 5000
1292 1592 700 13000 6250
1292 1892 700 15600 7500
1592 692 700 6500 3125
1592 992 700 9750 4685
1592 1292 700 13000 6250
1592 1592 700 16250 7810
1592 1892 700 19500 9375
1892 692 700 7800 3750
1892 992 700 11700 5625
1892 1292 700 15600 7500
1892 1592 700 19500 9375
1892 1892 700 23400 11250

Specifications

应用
CamCube CC是一款使用450 mm长圆筒过滤器的灵活紧凑过滤外壳系列。 可安装两级过滤,改变安装轨道安装预过滤器或板式后过滤器
外框
覆铝锌板
评论
过滤器外壳材料:镀锌钢板
选项:不锈钢SS EN 1.4301
过滤器:散填碳筒Camcarb,筒体材质可提供塑料,GZ钢或不锈钢(EN1.4301)。 滤料依需求而定。 有关详细信息,请参阅目录中的相关页面
空气流量:推荐的空气流量为0.1,0.2秒接触时间,有关详细信息,请参见表格和相关产品页面
备注:门铰接在左侧或右侧。 可以在现场更改