Camfil City M สำหรับสำนักงาน

City M ซึ่งติดตั้งตัวกรองฝุ่นและโมเลกุล นำเสนอสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่ดีต่อสุขภาพยิ่งขึ้นโดยการกำจัดฝุ่นผง สารปนเปื้อน และฝุ่นละอองอันเป็นอันตรายในห้างสรรพสินค้า สำนักงาน โรงเรียน โรงพยาบาล และบ้านพักอาศัย

Camfil City M

เครื่องฟอกอากาศเคลื่อนที่ City M มีตัวกรองฝุ่นและโมเลกุลติดตั้งมาพร้อมเพื่อปรับปรุง IAQ ได้อย่างมีนัยสำคัญ ตามธรรมดาแล้วเครื่องฟอกอากาศนี้จะติดตั้งในห้องที่มีพื้นที่มากถึง 75 ตารางเมตรเพื่อนำเสนอสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่ดีต่อสุขภาพยิ่งขึ้น โดยการกำจัดฝุ่นผง สารปนเปื้อน และฝุ่นละอองอันเป็นอันตรายในห้างสรรพสินค้า สำนักงาน โรงเรียน โรงพยาบาล และบ้านพักอาศัย
Created 6 พฤษภาคม 2562