THE STATE Hermitage Museum, Russia

CORROSION CONTROL & CLEAN AIR

สถานที่สำคัญที่กล่าวได้ว่าเป็น LANDMARK ของประเทศรัสเซีย พิพิธภัณฑ์ HERMITAGE ติดตั้งเทคโนโลยีการกรองอากาศของ Camfil ที่ช่วยรักษาและคงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม

ABOUT THE HERMITAGE
พิพิธภัณฑ์ State Hermitage ในเมือง Saint Petersburg ประเทศรัสเซีย เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลกและเป็นแหล่งเก็บรวบรวมงานศิลปะที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก Hermitage ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2307 โดยพระราชินีแคทเธอรีน และมีผลงานศิลปะมากมายที่ตั้งอยู่ภายในอาคารทั้ง 6 อาคาร เป็นตัวอย่างควมรักในด้านงานศิลปะและวัฒนธรรม โดยจัดแสดงของสะสมมากกว่า 3 ล้านชิ้นทั่วโลก

THE SITUATION

พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ใจกลางเมืองและสัมผัสกับมลพิษทางอากาศที่เกิดจากควันจราจร การเผาไหม้และกระบวนการทางอุตสาหกรรม นอกจากนี้ Greenpeace ยังยกให้มอสโกและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในประเทศ ด้วยความเข้มข้นของ ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) สูงสุด ส่วนใหญ่มาจาก ไอเสียรถยนต์ สนามบินและกระบวนการเผาไหม้ไนโตรเจนไดออกไซด์ซึ่งประกอบด้วยสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายและก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพในพิพิธภัณฑ์

OBJECTIVE

ช่วยปกป้องงานศิลปะที่มีความละเอียดอ่อนและปกป้องปู้ที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณพ์รวมไปถึงเจ้าหน้าที่

DEFINING THE STRATEGY - ACTION PLAN

ส่งเสริมการอนุกรักษ์และปกป้องสมบัติทางประวัติศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ที่ The Hermitage กำลังมอวหาห้องปฎิบัติการที่สามารถตรวจสอบสารพิษในระดับโมเลกุลในอากาศภายในพิพิธภัณฑ์ ทีมผู้เชี่ยวชาญได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ R&D Tech Center ของ Camfil และการผลิต ในเมือง Trosa ประเทศสวีเดน จุดประสงค์เพื่อทำความเข้าใจเทคโนโลยีอากาศบริสุทธิ์ของ Camfil เพื่อปรับใช้และวางแผนเพื่อนำไปใช้ภายใน พิพิธภัณฑ์ Hermitage

ทีม Camfil และ Global Moleculation Control Expert, Dr.Chris  Ecob และทีม Hermitage ได้ร่วมหารือถึงผลการวิจัยก่อนหน้านี้เพื่อหาข้อมูลและสรุปการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร ปัญหาหลักที่ได้ค้นพบคือแกรแก้ไขก่อนหน้านี้ทางพิพิธภัณฑ์ได้ใช้วิธีการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพต่ำและมีการรั่วไหลของจากการกรอง. ทีมงานเตรียมแผนปฎิบัติงานและนำเสนอการแก้ปัญหาสำหรับพิพิธภัณฑ์ Hermitage โดยใช้ตัวกรอง City-Flo ภายในระบบกรองอากาศ.

การติดตั้งตัวกรอง City-Flo ภายในห้องโถง Alexander (Exibition of the Silver) ได้มีการตรวจวัดการปนเปื้อนอนุภาคและการปนเปื้อนของโมเลกุลและเชคประสิทธิภาพของน้ำยา.

 

 

(In the picture on right: CityCarb Triple Boxtype filter and MiniClima machine in the showcase)

ISA-Check II in The Hermitage museum’s numismatic collection
Air cleaners CC800 at the exhibit to improve the air quality

ROAD AHEAD - INSTALLATION AND EXECUTION
ภายในอาคารหลักและพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการของ Hermitage ได้รับการติดตั้งแผ่นกรองอากาศรุ่น City-Flo ภายในระบบระบายอากาศและช่วยประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพอากาศ ฝุ่นและอนุภาคน้อยลง อุปกรณ์ของ MiniClima ถูกใช้พร้อมกับตัวกรอง Carb Triple Boxtype ของ Camfil. The Hermitage ใช้งานและรักษาความชื้นด้วยอุปกรณ์ MiniClima ภายในพิพิธภัณฑ์ The Hermitage ที่มีประสิทธิภาพสูงในการกรองอากาศได้รับการติดตั้ง CityCarb การพัฒนานี้จึงได้รับการร่วมมือระหว่างบริษัทสองสัญชาติ ออสเตรียและ Camfil ในการร่วมกันควบคุมความชื้นและการกรองอากาศ

ADVANCED REAL-TIME INSIGHTS
ข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการกัดกร่อนภายในอากาศมีความสำคัญอย่างมากในการป้องกันการกัดกร่อนของวัตถุทางประวัติศาสตร์อันมีค่าอย่างยิ่ง. ICitySA-Check II เซ็นเซอร์การกัดกร่อนช่วยให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ สามารถดูข้อมูลอัตราการกัดกร่อนได้ Camfil ช่วยจัดระเบียบการติดตามอนุภาคและสารปนเปื้อนระดับโมเลกุลโดยใช้ ISA-Check II เครื่องนับอนุภาค TSI และ เครื่องมือตรวจสอบ Giga.

NEED FOR AIR CLEANERS

ห้องโถงและห้องประชุมบางแห่งภายใน พิพิธภัณฑ์ไม่มีระบบระบายอากาศและการระบายอากศที่เพียงพอ Camfil แนะนำให้ใช้เครื่องฟอกอากาศเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศในพื้นที่ดังกล่าว. Air Cleaner model CC 800 ของ Cmafil ช่วยลดระดับสารปนเปื้อนและฝุ่นละอองเพื่อรักษาคุณภาพอากาศภายใน The Hermitage ใช้เครื่องฟอกอากาศของ Camfil มากกว่า 100 เครื่องภายในห้องนิทรรศการและห้องต่างๆภายในอาคาร.

นวัตกรรมของ Camfil ช่วยปกป้องสมบัติล้ำค่าจากการปนเปื้อนภายในอากาศและควบคุมการกัดกร่อนพร้อมกับประสิทธิภาพด้านพลังงานและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น

THE CLEAN AIR AFFAIR BETWEEN THE HERMITAGE AND CAMFIL
Camfil ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติเกี่ยวกับสภาพอากาศภายในพิพิธภัณฑ์รัสเซีย. Lars Erik Stolth from Camfil ได้นำเสนอการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อันมีค่าภายในพิพิธภัณฑ์โดยการจัดหานวัตกรรมการกรองอากาศที่เหมาะสม  – the Basis for the Preservation of Objects of Cultural Heritage”.

Success at The Hermitage, Amsterdam - Camfil ได้รับความไว้วางใจจากพิพิธภัณฑ์ The Hermitage, Amsterdam กับประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการปกป้องสมบัติล้ำค่าด้วยนวัตกรรมการกรองอากาศ. 

Created 15 กรกฎาคม 2564