ตัวกรอง Camfil ปกป้องพนักงานของสำนักงานใหญ่ของเมอร์เซเดส-เบนซ์ ในกรุงปักกิ่งจากหมอกควันหนา

ตัวกรอง Camfil ปกป้องพนักงานของสำนักงานใหญ่ของเมอร์เซเดส-เบนซ์ ในกรุงปักกิ่งจากหมอกควันหนา

เมื่อภายนอกอาคาร PM2.5 @ 374μg/m3 คุณภาพอากาศภายในอาคารจะอยู่ในสถานะใด หากไม่ได้รับการช่วยเหลือจากเครื่องฟอกอากาศใดๆ ค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 4μg/m3 - รายงานโดยทีมตรวจสอบสำหรับอาคารสำนักงานใหญ่ของเมอร์เซเดส-เบนซ์ในกรุงปักกิ่ง ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างตัวแทนจากที่ปรึกษา MEP ฝ่ายบริหารอาคาร ผู้สร้างอาคาร ผู้เช่า และ Camfil
หลังจากที่ดำเนินการมากว่า 10 ปี เมอร์เซเดส-เบนซ์ ได้มีแผนที่จะ ปรับปรุงระบบ HVAC ของอาคารสำนักงานใหญ่ในกรุงปักกิ่ง เพื่อที่จะป้องกัน IAQ ของอาคารจากหมอกควันหนาในกรุงปักกิ่ง Camfil เป็นผู้ชนะในการประกวดราคาในไตรมาส 4 ของปี 2017 รวมถึงการออกแบบและการติดตั้งกรอบ MAU/AHU ใหม่มากกว่า 100 หน่วย & รวมทั้งการจัดหาตัวกรองในอีก 2 ปีถัดมา โดยมีมูลค่างานโดยรวมกว่า 2.5 ล้านหยวน สิ่งที่ตามมาคือ เมอร์เซเดส-เบนซ์ กำหนดให้ค่าเฉลี่ยของ PM2.5 ภายในอาคารต้องไม่สูงเกิน 35μg/m3 โดยที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากอุปกรณ์ชั้นในใดๆ และควรเปลี่ยนตัวกรองทันทีเมื่อสวิทช์ความดันตัวใด และ/หรือตัวบอก PM2.5 ภายในอาคารตัวใดส่งเสียงเตือน นี่คือความท้าทายใหม่ล่าสุดต่อทีม Camfil Comfort

หลังการตรวจสอบสถานที่และการศึกษาแบบแสดงการทำงานของ HVAC แล้ว เราพบว่าอาคารเหล่านี้ติดตั้งระบบ VAV ซึ่งหมายถึงว่าการระบายอากาศทั้งหมดมาจากเครื่องควบคุมอากาศ และอัตราการแลกเปลี่ยนอากาศภายในอาคารก็สูงถึง 8 ครั้งต่อชั่วโมง ก่อนที่จะเข้าถึงพื้นที่ในห้อง อากาศบริสุทธิ์จะผ่านไปยัง MAU แล้วจากนั้นจึงผสมเข้ากับอากาศที่หมุนเวียนไหลกลับใน AHU ดังนั้น อากาศบริสุทธิ์ที่มีหมอกควันจึงอาจกรองได้อย่างน้อยเป็น 4 ระยะของตัวกรองทั้งใน MAU และ AHU และอาจเป็นไปได้ที่จะบรรลุเป้าหมายของ PM2.5 โดยการควบคุมการกรองอากาศของ AHU/MAU อย่างแน่นหนาและถูกต้อง

เพื่อที่จะบรรลุภารกิจนี้ เรายังได้พิจารณามาตรการป้องกันบางประการอีกด้วย:

1. G4/F9 (Hi Flo) ใน MAU, G4/F8 (S-Flo) ใน AHU MAU จะสัมผัสกับอากาศภายนอกโดยตรง ซึ่งเป็นที่ที่ Hi-Flo จะมีขีดความสามารถในการดักฝุ่นมากกว่า แต่ ESP ของ AHU นั้นมีขีดจำกัด ดังนั้นเราจึงไม่มีทางเลือกนอกจากจะใช้ตัวกรองแบบถุงสังเคราะห์ ซึ่งมีราคาถูกกว่าและเปลี่ยนทดแทนได้บ่อยครั้งกว่า 
2. ตัวกรองชนิดละเอียดจะถูกล็อคไว้โดยสลักเกลียวแทนที่จะใช้คลิป เพื่อป้องกันรอยรั่วของอากาศให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
3. กรอบนั้นทำจากเหล็กกล้า เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความแข็งแกร่งและความไว้วางใจได้
4. ทำความสะอาดห้อง AHU/MAU ทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนตัวกรอง
5. เตือนที่ปรึกษาและเจ้าของให้ทำความสะอาดท่อ ตรวจสอบให้มั่นใจถึงความแน่นหนาของประตู หน้าต่าง และ AHU สังเกตความมีประสิทธิภาพของการระบายอากาศในแต่ละมุมของพื้นที่ภายในอาคาร ฯลฯ

หลังการผลิตและการติดตั้งเต็มกำลังแล้ว และหลังจากช่วงทดลอง 3 เดือน ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนมารวมตัวกันในวันที่ 14 มีนาคม 2018 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของโซลูชั่นของ Camfil ผลลัพธ์ที่ได้นั้นเกินความคาดหวังที่ตั้งไว้สูงสุด – ค่า PM2.5 เฉลี่ยอยู่ที่ 3.9 μg/m3 และที่ 5 จุดต่อชั้น ผลลัพธ์ที่ได้นั้นเกินการรับรองค่าระดับ WELL ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เข้มงวดที่สุดในตลาดจีน ผู้เข้าร่วมทุกคนพึงพอใจและลงนามอนุมัติด้วยความยินดี เนื่องจากประสิทธิภาพที่เสถียรและโดดเด่น Camfil จึงได้รับมอบหมายให้ดูแล Caterpillar Tower อาคารที่อยู่ถัดไปจากเบนซ์ ในเดือนพฤศจิกายน 2018 ด้วยโซลูชั่นเดียวกัน

ความสำเร็จนี้พิสูจน์ให้เห็นว่า Camfil China สามารถเข้าสู่ตลาด Comfort ได้ด้วยมุมใหม่ นั่นคือ การรับประกัน IAQ สำนักงานใหญ่ของเมอร์เซเดส-เบนซ์ประเทศจีนที่ได้การรับรองระดับ WELL ทำให้ลูกค้าและหุ้นส่วนที่มากขึ้นกว่าเดิมเชื่อมั่นในโซลูชั่นของ Camfil ในความคิดดั้งเดิมของชาวจีน ประสิทธิภาพของตัวกรองควรสูงพอๆ กับ HEPA เพื่อไปให้ถึงและรักษาไว้ซึ่งคุณภาพอากาศภายในอาคาร ณ ระดับการมีสุขภาพทางกายภาพที่ดี การทดลองโครงการเบนซ์ได้พิสูจน์ว่าเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า