ISO Converter

Det är viktigt att  vi fått en standard med global tillämplighet. ISO 16890 har just det. Tills nyligen har det inte funnits någon sådan standard. I Amerika dominerade standarden ASHRAE 52.2 , i Europa var EN779 dominerande och i Asien och Mellanöstern användes båda, sida vid sida.

Hur blir ditt Camfil-filter klassificerat enligt den nya ISO16890 standarden?