empty

CityConnect

Välkommen till supportsidan för City Connect. 

Här hittar du frågor och svar runt City Connect, användarmanual, villkor för våra digitala tjänster och annan värdefull information. 

Om du behöver support, vänligen kontakta din lokala säljare som gärna hjälper dig vidare. 

City M Connect och City L Connect har en innovativ Dashboard som låter dig rita upp rummets IAQ på en skärm.

Du behöver:

 1. Se till att enheten är uppkopplad mot internet
 2. Gå till huvudmenyn och sedan gå till "IAQ Dashboard”
 3. Använd angiven URL eller skanna QR-koden

Det beror på användningen av maskinen och förhållandena i rummet. Den genomsnittliga tiden för ett filterbyte är 18 månader sedan enheten installerades.

För detta ändamål, vänligen kontakta din lokala Camfilsäljare.

Språket kan väljas i huvudmenyn. Gå till "Språk" och välj det språk du önskar bland de som är tillgängliga.

Camfils City Connectenheter är plug and play. Ta ut enheten ur kartongen och anslut den till ett eluttag.

Aktivera WiFi-anslutning för uppdateringar och datavisualisering.

Se användarhandboken för ytterligare information.

Cirkeln ger information relaterad till IAQ-prestandan i rummet baserat på vissa luftföroreningsnivåer: PM1, PM2,5 och VOC. Fem olika rangordningar har definierats (från lägsta till högsta IAQ):

 • Hälsofarlig
 • Dålig
 • Medel
 • Bra
 • Utmärkt

Se till att WiFi-nätverket är tillgängligt och gör sedan följande:

 1. Kontrollera om WiFi-åtkomstpunkten och lösenordet är korrekta.
 2. Återställ renarens WiFi och anslut igen.

Se användarhandboken för ytterligare information.

Om inget av ovanstående fungerar, kontakta din lokala Camfilsäljare.

 Gå till "Trådlöst nätverk", sedan:

 1. Kontrollera att enheten är ansluten till internet.
 2. På samma meny kontrollerar du att molnanslutningen är aktiverad (molnikonen måste visas bredvid nätverksnamnet).
 3. Återställ enheten.

Om problemet kvarstår, kontakta din lokala Camfilsäljare.

Se till att larmet från fläkten inte är aktiverat (följ i så fall instruktionerna).

Kontakta din lokala Camfilsäljare.

Nej, City M Connect and City L Connect är enbart utformade för inomhusmiljöer.

Varje enhet är utrustad med två Combi Activated Carbon & HEPA-certifierade filter för att ta bort de viktigaste luftföroreningarna (PM och VOC).

Alla Camfil HEPA-filter är individuellt testade och certifierade i enlighet med den senaste EN1822-teststandarden med en effektivitet på 99 995 % (MPPS).