CamCarb VG

Ett korrosionsbeständigt kompaktfilter i V-bankskonstruktion med molekylärmedia. Kan fyllas med olika varianter av aktiverad aluminiumoxid eller aktivt kol. Utmärkt för applikation med behov av korrosionskontroll i tunga processindustrier. För avlägsnande av lukt i exempelvis pappersbruk eller avloppsreningsverk.

  • Utbytesfilter för tillförsel och återcirkulationsluftsystem i industriella applikationer.
  • Kan fyllas med olika typer av molekylära filtrermedia, beroende på applicering och kontaminering
  • ICON6 Molecular
  • ICON37 ISO10121
Typ Bredd (mm) Höjd (mm) Djup (mm) Tryckfall (Pa) nominell vikt (kg) Optimal RH (%) Optimal temperatur (°C)
CamCarb VG300 SO2_H2S^³ 300 300 300 315 14.5 40 - 90 10 - 60
CamCarb VG300 Acids_H2S^³ 300 300 300 315 14.5 40 - 90 10 - 60
CamCarb VG300 VOC 300 300 300 500 10.0 0 - 70 Max. 40
CamCarb VG300 H2S_Mercaptans 300 300 300 500 10.0 40 - 90 10 - 60
CamCarb VG300 Acids 300 300 300 500 10.0 40 - 90 10 - 60
CamCarb VG300 VOC_O3_Acid_H2S 300 300 300 440 11.7 40 - 70 10 - 40
CamCarb VG300 VOC_O3_NO2_SO2 300 300 300 560 8.8 0 - 70 Max. 40
CamCarb VG300 Bases 300 300 300 500 10.0 40 - 90 10 - 40
CamCarb VG440 SO2_H2S^³ 300 150 440 94 6.5 40 - 90 10 - 60
CamCarb VG440 Acids_H2S^³ 300 150 440 94 6.5 40 - 90 10 - 60
CamCarb VG440 VOC 300 150 440 146 4.5 0 - 70 Max. 40
CamCarb VG440 H2S_Mercaptans 300 150 440 146 4.5 40 - 90 10 - 60
CamCarb VG440 Acids 300 150 440 146 4.5 40 - 90 10 - 60
CamCarb VG440 VOC_O3_Acid_H2S 300 150 440 120 5.6 40 - 70 10 - 40
CamCarb VG440 VOC_O3_NO2_SO2 300 150 440 142 4.7 0 - 70 Max. 40
CamCarb VG440 Bases 300 150 440 146 4.5 40 - 90 10 - 40

Specifikationer

Applikation
Engångsprodukter V-Cell Moduler som specifikt behandlar korrosionskontroll av elektronisk och elektrisk utrustning i tunga processindustrier
De kan också användas för avlägsnande av lukt i massa-, pappersbruk och avloppsreningsverk eller i lättare applikationer som flygplatser, museum, offentliga byggnader och kontor
Ram
ABS-plast, polyetentereftalat (PET)
Media
Aktivt kol, Impregnerat kol, Impregnerad aktiv aluminiumoxid
Max. temp. (°C)
-21ºC to 80ºC
Packning
Halvrund EPDM, PU-skum
installationsalternativ
Filterskåp PSSA VG spår
Kommentar
Finns med en mixad mediablandning

Relaterade artiklar till CamCarb

Kretskort med korrosion - ta kontroll över korrosionen med hjälp av molekylärfilter från Camfil

Ta kontroll över korrosionen

Korrosion är en process där nedbrytningen av ett material orsakas av en kemisk reaktion med dess omgivande miljö. Korrosion av elektronisk processtyrningsutrustning kan orsaka störningar i produktionen vilket kan leda till lägre produktivitet och sämre lönsamhet, något som kan bli kostsamt.

Elektronik och Optik