CamCarb VG

Ett korrosionsbeständigt kompaktfilter i V-bankskonstruktion med molekylärmedia. Kan fyllas med olika varianter av aktiverad aluminiumoxid eller aktivt kol. Utmärkt för applikation med behov av korrosionskontroll i tunga processindustrier. För avlägsnande av lukt i exempelvis pappersbruk eller avloppsreningsverk.

  • Utbytesfilter för tillförsel och återcirkulationsluftsystem i industriella applikationer.
  • Kan fyllas med olika typer av molekylära filtrermedia, beroende på applicering och kontaminering
  • ICON6 Molecular
  • ICON37 ISO10121

Relaterade artiklar till CamCarb

Kretskort med korrosion - ta kontroll över korrosionen med hjälp av molekylärfilter från Camfil

Ta kontroll över korrosionen

Korrosion är en process där nedbrytningen av ett material orsakas av en kemisk reaktion med dess omgivande miljö. Korrosion av elektronisk processtyrningsutrustning kan orsaka störningar i produktionen vilket kan leda till lägre produktivitet och sämre lönsamhet, något som kan bli kostsamt.

Elektronik och Optik