CamCube

CamCube

Kanalmonterade filterskåp i en modulär serie för olika typer av filter - för bl.a. påsfilter, HEPA-filter och molekylärfilter av olika slag. Kan även kompletteras för flerstegsfiltrering.

CamCube serien designades med fokus på hög kvalitet och servicevänlighet. Skåpen kan användas i en rad olika applikationer på både på tilluft och frånluft.

CamCube-serien består av:

CamCube AS med integrerat scanningssystem för läckagetest av HEPA-filter, helmodul storlek 610x610x292 mm.
CamCube AD för kompaktfilter av boxtyp, helmodul storlek 610x610x292 mm.
CamCube AC för kompaktfilter av boxtyp, helmodul storlek 595x595x292 mm.
CamCube HF för pås- och kompaktfilter med en 25 mm HF-ram.
CamCube CC för kolcylindrar, olika typer av kol.