Handte Wet Scrubbers

Handte Wet Scrubbers

Partiklar i den förorenade luftströmmen leds in i kontakt med vatten för att binda dem och öka deras vikt och storlek. Centrifugalkraften i Handte Wet Scrubbers separerar dessa vattenbelastade partiklar från luftströmmen, återför dem till basen av enheten där partiklarna släpps ut och bildar ett slam.