Gold Series

Gold Series

Gold Series® industriella stoftavskiljare rensar arbetsmiljöer från farligt och störande stoft och rök och upptar samtidigt den minsta golvytan av alla stoftavskiljare som finns på marknaden idag.

Kraftig stålkonstruktion och termiskt härdade pulverbeläggningar ger oöverträffad styrka och hållbarhet.