GigaPleat NXPP

  • ICON6
Typ Bredd (mm) Höjd (mm) Djup (mm) Luftflöde (m3/h) Initialt tryckfall (Pa)
NXPPA3 1220 610 90 1070 15
NXPPB2 610 610 90 535 15
NXPPB2 1220 610 90 1070 15
NXPPC3 610 610 90 535 15
NXPPC3 1220 610 90 1070 15
NXPPL3 610 610 90 535 15
NXPPL3 1220 610 90 1070 15
NXPPB2C3L3 610 610 150 535 50
NXPPA3 610 610 90 535 15
NXPPB2C3L3 1220 610 150 1070 50

Specifikationer

Ram
Aluminium
Media
Aktivt Kol
Max. temp. °C
40ºC
Relativ fuktighet
70%
Packning
Polyuretan
Partikelfritt
ISO Klass 6