GigaPleat NXPP

  • ICON6 Molecular
Typ Bredd (mm) Höjd (mm) Djup (mm) Luftflöde (m3/h) Initialt tryckfall (Pa)
NXPP A3 1220 610 90 1070 15
NXPP B2 610 610 90 535 15
NXPP B2 1220 610 90 1070 15
NXPP C3 610 610 90 535 15
NXPP C3 1220 610 90 1070 15
NXPP L3 610 610 90 535 15
NXPP L3 1220 610 90 1070 15
NXPP B2C3L3 610 610 150 535 50
NXPP A3 610 610 90 535 15
NXPP B2C3L3 1220 610 150 1070 50

Specifikationer

Ram
Aluminium
Media
Aktivt Kol
Max. temp. °C
40ºC
Relativ fuktighet
30% - 70%
Packning
Polyuretan
Partikelfritt
ISO Klass 6