Media

Media

Lös adsorbentmedia för att skydda mot molekylär kontaminering.

Adsorbenter inkluderar aktivt kol, kol impregnerat med en rad olika kemikalier/substanser för förbättrad prestanda, aktiverad aluminiumoxid med permanganatimpregnering, såväl som blandningar och hybridmedia/blandmedia.