CitySorb

CitySorb

CitySorb är perfekta för inomhusluftkvalitetsapplikationer (IAQ) som kräver effektivt avlägsnande av molekylära föroreningar och som har befintlig partikelfiltrering i ventilationssystemet eller i filterskåpet.

CitySorb är konstruerade av veckad inbäddad media monterad i en plastram för att avlägsna molekylära föroreningar. Alla filter använder sig av mekanismen RAD (Rapid Adsorption Dynamics) som säkerställer hög avskiljningsgrad av de olika kemikalier som vanligtvis finns i stadsbyggnader.
CitySorb använder ett brett spektrum av kollager för att säkerställa avlägsnande av ett stort antal luftburna kemikalier såsom ozon, VOC och svaveldioxid. CitySorb rekommenderas för både utomhus- och recirkulationsluftsapplikationer. En stor mediayta säkerställer hög avskiljningsgrad, lång filterlivslängd och lågt tryckfall.