Acticarb

Acticarb

ActiCarb-filter är molekylära filter som levererar enastående prestanda i känsliga applikationer som kräver extra hög effektivitet och tillförlitlig prestanda.

ActiCarb-filter är designade, konstruerade och fabrikstestade för att säkerställa överlägsen avskiljningsgrad i krävande applikationer som behöver tillförlitlighet under både normal drift och vid olyckor. Camfil utvecklade den här produkten ursprungligen för att avlägsna radioaktivt jod i kärnkraftsapplikationer. Men då filtrena erbjuder ett brett spektrum av molekylär filtreringsmedia, kan de användas i många processapplikationer där farliga gaser och ångor finns.
Filtret är mycket robust, och dess design och konstruktion har validerats genom seismisk provning på ett vibrationsbord. Varje enskilt filter går igenom ett icke-destruktivt läckagetest i fabriken innan det blir godkänt för transport till kund. I många applikationer används ActiCarb-filter tillsammans med ett BIBO (bag-in bag-out) filterskåp för enkelt och säkert filterbyte för att säkertsälla inneslutning av den farliga föroreningen. Alternativt kan filtren monteras på tunga basplattor med fyra skruvgängor.